logo

trung tâm trợ giúp

1.Giới thiệu

1.1 Bộ điều khoản và điều kiện này chi phối việc sử dụng nền tảng Sportsbook. Khi đặt cược với nền tảng Thể thao, Chủ tài khoản do đó đồng ý rằng Chủ tài khoản đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm các Điều khoản và Điều kiện chung vào bất kỳ lúc nào áp dụng cho nền tảng Thể thao.

1.2 Việc sử dụng nền tảng Sportsbook này phải tuân theo các quy định được áp đặt bởi (giấy phép Curaçao.).

1.3 Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng nền tảng Sportsbook này theo bất kỳ cách nào phải được gửi qua email tới ([email protected]). Nếu câu trả lời không được coi là thỏa đáng, yêu cầu trọng tài bí mật có thể được gửi đến ([email protected]). Quyết định của họ sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được đưa vào như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

1.4 Nền tảng thể thao có quyền thực hiện các thay đổi đối với trang web, giới hạn cá cược, giới hạn thanh toán và các dịch vụ.

1.5 Nền tảng Sportsbook có thể cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào.

1.6 Bất kỳ tham chiếu nào trong Điều khoản và Điều kiện này đến các từ / đối tượng xuất hiện ở số ít cũng áp dụng cho số nhiều. Các tham chiếu đến giới tính là không ràng buộc và chỉ được xử lý cho mục đích thông tin.

2. Định nghĩa

2.1 Nền tảng Sportbook - pháp nhân tham gia vào các hoạt động cá cược phù hợp với các yêu cầu cấp phép và luật pháp của quốc gia.

2.2 Khách hàng - một cá nhân đã đồng ý với Quy tắc chấp nhận cược, đã đăng ký trên trang web (https://BC.GAME/) (và các phiên bản tên miền phụ khác của trang web).

2.3 Đặt cược - thỏa thuận dựa trên rủi ro được ký kết giữa Khách hàng và Công ty đặt cược về kết quả của một sự kiện mà họ không tham gia, liên quan đến chiến thắng. Cược được thực hiện theo các điều khoản do nền tảng Sportsbook đề xuất trước đó.

2.4 Tiền đặt cược - số tiền khách hàng chuyển vào nền tảng Sportsbook và là điều kiện chính để tham gia đặt cược theo các Quy tắc này.

2.5 Kết quả là kết quả của sự kiện mà nền tảng Thể thao được dùng đặt cược.

2.6 Lẻ - số mà số tiền đặt cược của bên liên quan được nhân lên khi xác định số tiền thanh toán nếu cược thắng.

2.7 Tiền thắng cược - tiền mặt được trả cho Khách hàng theo kết quả đặt cược được thực hiện.

2.8 Thưởng:

2.81 Hoàn trả tiền đặt cược - hoàn trả tiền đặt cược, khách hàng chỉ nhận được số tiền thắng vào tài khoản của mình. Ví dụ: freebet 5 trên khách hàng 3,5 lẻ nhận được 5 * 3,5 - 5 = 12,50

2.82 Tiền miễn phí - khách hàng nhận được số tiền đặt cược và thắng vào tài khoản của mình. Ví dụ: freebet 5 trên khách hàng 3,5 lẻ nhận được 5 * 3,5 = 18,50

2.83 Đặt cược không rủi ro - người chơi sử dụng tiền của mình để đặt cược, nhưng nếu cược thua, người chơi sẽ nhận lại tiền của mình.

3. Quy tắc đặt cược

3.1 Nền tảng Sportbook có quyền hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào được thực hiện đối với tỷ lệ cược rõ ràng là “xấu”, tỷ lệ cược đã chuyển đổi hoặc đặt cược được thực hiện sau khi một sự kiện đã bắt đầu.

3.2 Tất cả các cược được chấp nhận bởi nền tảng Sportsbook đều phải tuân theo các quy tắc này, cũng như các điều kiện giấy phép hiện hành.

3.3 Nền tảng Sportbook có quyền từ chối, hạn chế, hủy bỏ hoặc giới hạn bất kỳ đặt cược nào.

3.4 Nền tảng Sportsbook có quyền giải quyết sau khi cuộc thi kết thúc hoặc có kết quả chính thức

3.5 Người chiến thắng của một sự kiện sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện. Nền tảng Sportbook không công nhận các quyết định bị phản đối hoặc lật ngược vì mục đích cá cược. Việc giải quyết một sự kiện bị tạm dừng sau khi bắt đầu cuộc thi sẽ được quyết định theo các quy tắc cá cược được chỉ định cho môn thể thao đó bởi nền tảng Sportsbook

3.6 Không ai dưới 18 tuổi được phép đặt cược.

3.7 Tất cả các quy tắc trong tài liệu này có thể được thay đổi và sửa đổi bởi nền tảng Sportsbook mà không cần thông báo trước bằng văn bản. Tất cả các thay đổi và sửa đổi các quy tắc của chúng tôi sẽ được đăng trên trang web nền tảng Sportsbook.

3.8 Số tiền đặt cược tối đa cho tất cả các sự kiện thể thao sẽ được xác định bởi nền tảng Sportsbook và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước bằng văn bản. Nền tảng Sportsbook cũng có quyền điều chỉnh các giới hạn trên các tài khoản cá nhân.

3.9 Đối với các tài khoản có số dư bị trừ, nền tảng Sportsbook có quyền hủy bất kỳ lượt chơi nào đang chờ xử lý, cho dù được đặt bằng tiền do lỗi hay không.

3.10 Thành viên tự chịu trách nhiệm về các giao dịch tài khoản của mình. Hãy đảm bảo xem xét và xác nhận đặt cược của bạn xem có sai sót gì không trước khi gửi. Khi giao dịch hoàn tất, giao dịch đó không thể thay đổi được. Nền tảng Sportbook không chịu trách nhiệm về các cược bị thiếu hoặc trùng lặp do khách hàng thực hiện và sẽ không giải quyết các yêu cầu thay đổi do một lượt chơi bị thiếu hoặc trùng lặp. Khách hàng có thể xem lại các giao dịch của họ trong “Cược của tôi” của trang web sau mỗi phiên để đảm bảo tất cả các cược được yêu cầu đều được chấp nhận.

3.11 Các tranh chấp phải được giải quyết trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày quyết định đặt cược. Không có yêu cầu nào sẽ được tôn trọng sau khoảng thời gian này. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các giao dịch tài khoản của họ.

3.12 Tiền thắng sẽ luôn được tính bằng Tỷ lệ thập phân. Xin lưu ý rằng khi chuyển đổi tỷ lệ cược thành tỷ lệ cược tiêu chuẩn của Anh, lỗi làm tròn số có thể xảy ra, vì một số tỷ lệ cược không có bản dịch chính xác thành các phân số kiểu Anh. Tại đây, chúng tôi sẽ hiển thị tỷ lệ cược phân số gần nhất.

3.13 Nền tảng Sportsbook có quyền đình chỉ tài khoản khách hàng mà không cần thông báo trước.

3.14 Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh của các quy tắc này và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được coi là chính xác.

3.15 Cược kết hợp (cộng dồn, ghép đôi, cược nhiều loại) không được chấp nhận khi kết quả của một phần cược góp phần vào kết quả của phần khác. Nếu loại cược đó được chấp nhận, chúng tôi có quyền hủy loại cược này. Ví dụ: đặt cược cho Barcelona vô địch La Liga kết hợp với một trận thắng Barcelona trong trận đấu quyết định.

3.16 Bất kỳ cược nào được đặt bằng đặt cược hệ thống sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược trong Tiền thưởng.

3.17 Cập nhật tỷ số trực tiếp chỉ mang tính chất hướng dẫn. Nền tảng Sportbook không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót. Nền tảng Sportbook có quyền hủy bất kỳ cược nào nếu kết quả đã được biết trước hoặc nếu tỷ lệ cược không được cập nhật chính xác do các vấn đề kỹ thuật.

3.18 Cược chung cuộc được coi là đã chạy hết hoặc không và như vậy sẽ được tính là thua nếu lựa chọn không tham gia vào sự kiện, trừ khi có quy định khác. Quy tắc nhiệt độ chết áp dụng khi có nhiều hơn một người chiến thắng. Tiền cược của người đặt cược được chia trước tiên cho số lượng lựa chọn hòa và sau đó phần tiền cược này của họ được thanh toán như người thắng cuộc và phần còn lại được tính là người thua cuộc.

3.19 Nền tảng Sportsbook bảo lưu quyền vô hiệu hoặc hủy bỏ bất kỳ cược nào trong đó kết quả đã bị thay đổi do áp dụng điểm phạt, buộc hạ hạng hoặc bất kỳ biện pháp nào khác được thực thi do bất kỳ kết quả nào khác ngoài kết quả bình thường của các trò chơi / cuộc thi được đề cập.

3.20 Tất cả các cược được giải quyết bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp bởi cơ quan chính thức điều hành cuộc thi tại thời điểm kết quả, trừ trường hợp có quy định khác. Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện nào bên ngoài các cuộc thi đấu chính thức thì cược được giải quyết bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp.

3.21 Nếu một trong các đối thủ cạnh tranh không bắt đầu nền tảng Sportsbook, hãy hủy bỏ kèo đối đầu này.

3.22 Nếu cả hai đối thủ đều không hoàn thành, người chiến thắng sẽ là đối thủ có nhiều vòng đua hơn. Nếu cả hai đối thủ cạnh tranh trong cùng một vòng đua, nền tảng Sportsbook sẽ hủy bỏ kèo đối đầu này.

3.23 Nếu các đối thủ cạnh tranh ở cùng vị trí, nền tảng Sportsbook sẽ hủy đặt cược cho kèo đối đầu này.

3.24 Nền tảng Sportsbook không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu do sự cố hệ thống, lỗi, sự chậm trễ, thao tác hoặc lỗi trong quá trình truyền dữ liệu.

3.25 Các khiếu nại của Khách hàng được nền tảng Sportsbook xem xét trong vòng ba mươi ngày kể từ thời điểm Khách hàng gửi đơn đăng ký bằng văn bản đến nền tảng Sportsbook. Sau khi đưa ra quyết định, nền tảng Sportsbook sẽ thông báo cho khách hàng bằng e-mail được liên kết với tài khoản trò chơi.

3.26 Trong trường hợp nghi ngờ có hoạt động không công bằng, nền tảng Sportsbook có quyền hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào hoặc bất kỳ phần nào của nó, do đó làm cho đặt cược nghi vấn không hợp lệ (trong những trường hợp này, khoản thanh toán được thực hiện với tỷ lệ cược là “1”) hoặc tạm dừng bất kỳ khoản rút tiền nào trong tối đa 31 ngày theo lịch.

3.27 Khách hàng chỉ được phép đặt cược với tư cách cá nhân, không được phép đặt cược theo nhóm. Các cược lặp lại cho cùng một kết quả / người chiến thắng từ cùng một khách hàng hoặc các khách hàng khác nhau sau đó có thể bị tuyên bố là không hợp lệ. Ngay cả sau khi kết quả chính thức của cuộc thi / vận động viên đã được biết, nền tảng Sportsbook có thể coi các cược được chỉ định là không hợp lệ nếu cho rằng Khách hàng hành động thông đồng hoặc như một tổ chức, hoặc các cược được coi là do một hoặc nhiều Khách hàng thực hiện trong thời gian ngắn khoảng thời gian. Công ty cá cược cũng có quyền từ chối chấp nhận cược hoặc tính các cược đã thực hiện là không hợp lệ nếu chúng được thực hiện từ các tài khoản trò chơi khác nhau từ cùng một địa chỉ IP.

3.28 Cược TRỰC TIẾP: Nếu trận đấu bị gián đoạn hoặc bị hoãn và không tiếp tục trong 48 giờ sau thời gian đã định, cược sẽ bị hủy (ngoại trừ những kết quả được xác định rõ ràng khi trận đấu bị dừng).

3.29 Số liệu thống kê hoặc văn bản biên tập được xuất bản trên trang web của nền tảng Sportsbook được coi là thông tin bổ sung nhưng nền tảng Sportsbook không thừa nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu thông tin đó không chính xác. Tại mọi thời điểm, Chủ tài khoản có trách nhiệm phải biết về các trường hợp liên quan đến một sự kiện..

33.30 Cấm sử dụng hệ thống tự động (bất kỳ loại máy quét hoặc robot nào) trên Sportsbook. Nền tảng Sportbook có quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào được thực hiện bằng hệ thống tự động

3.31 Không được sử dụng tài khoản do người khác sở hữu hoặc tài khoản đã đăng ký của người khác. Nền tảng Sportbook có quyền hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào không phải là chủ sở hữu của tài khoản.

4. Các loại Cược

4.1 Đơn (Thông thường) - đặt cược vào một kết quả riêng của sự kiện. Tiền trả cho một lần đặt cược bằng tích số tiền đặt cược được đặt cho giá kết quả.

4.2 Kết hợp - đặt cược vào một số kết quả độc lập của các sự kiện. Để giành chiến thắng trên express, điều cần thiết là không có kết quả nào được bao gồm trong express, không có tổn thất. Mất một trong các kết quả của combo có nghĩa là mất toàn bộ combo. Thanh toán kết hợp bằng tích số tiền đặt cược vào tỷ lệ cược của tất cả các kết quả có trong kết hợp.

4.3 Hệ thống - một tập hợp các kết hợp, là một biến thể tìm kiếm hoàn chỉnh của các kết hợp có cùng kích thước từ một tập hợp các kết quả cố định. Nó được đặc trưng bởi cùng một số tiền đặt cược cho mỗi thể hiện (hệ thống quyền chọn) và cùng một số kết quả trong mỗi thể hiện. Đặt cược hệ thống phải chỉ định tổng số kết quả và số lượng kết hợp (tùy chọn hệ thống). Thanh toán trên hệ thống bằng số tiền thanh toán theo combo có trong hệ thống.

4.4 ‘Trixie’ là một tổ hợp, bao gồm một cú ăn ba và ba cú đánh đôi từ một lựa chọn của ba trận đấu.

4.5 ‘Patent’ là một tổ hợp, bao gồm một cú ăn ba, ba cú đánh đôi và ba đĩa đơn từ một lựa chọn của ba trận đấu.

4.6 ‘Yankee’ là tổ hợp, bao gồm một hiệp bốn, bốn ba và sáu đôi từ một lựa chọn của bốn trận đấu.

4.7 ‘Canadian’ (còn được gọi là ‘Super Yankee’) là một tổ hợp, bao gồm một hiệp năm, năm hiệp bốn, mười nhịp ba và mười đôi từ một lựa chọn của năm trận đấu.

4.8 4.8 'Heinz' là một tổ hợp, bao gồm một hiệp sáu, sáu hiệp năm, mười lăm hiệp bốn, hai mươi ba và mười lăm đôi từ một lựa chọn của sáu trận đấu.

4.9 ‘Super Heinz’ là một tổ hợp, bao gồm một tổ hợp bảy, bảy bội sáu, hai mươi mốt thập phân, ba mươi lăm tứ phân, ba mươi lăm nhịp ba và hai mươi mốt đôi từ một lựa chọn của bảy trận đấu.

4.10 ‘Goliath’ là một tổ hợp, bao gồm một hiệp tám, tám bảy, hai mươi tám sáu, năm mươi sáu, bảy mươi bốn, năm mươi sáu ba ba và hai mươi tám đôi từ một lựa chọn của tám trận đấu.

4.11 Nếu tỷ lệ cược xem xét nhiều hơn 2 chữ số sau dấu thập phân, tiền thưởng sẽ được làm tròn cho chữ số thứ hai sau dấu thập phân.

4.12 "Cashout" là một ưu đãi cá nhân do nền tảng Sportsbook khởi xướng, gửi đến người tham gia đặt cược, nhằm mục đích thay đổi một hoặc một số điều kiện cá cược cần thiết (hệ số, thời gian tính sự kiện, v.v.) để sửa một kết quả mới và hoàn thành đặt cược tại thời điểm hiện tại (xa hơn - Rút tiền mặt). Đề nghị đổi tiền cược có thể được chấp nhận và từ chối bởi người tham gia đặt cược. Bằng cách chọn "Cashout", người tham gia đặt cược xác nhận rằng mình chấp nhận các điều kiện thiết yếu mới của đặt cược. Tỷ lệ rút tiền mặt có thể được cung cấp cho cả cá cược trước và cá cược trực tiếp. Văn phòng của nhà cái có quyền thay đổi đề nghị mua lại giá thầu theo thời gian, hoặc không hình thành đề nghị mua lại cược mà không cần đưa ra lý do.

5. Kèo

5.1 "Trận đấu" (1X2) là nơi có thể đặt cược vào kết quả (một phần hoặc xác định) của một trận đấu hoặc sự kiện. Các tùy chọn là: "1" Đội chủ nhà, hoặc đội được liệt kê ở phía bên trái của phiếu cược; ; "X" = Hòa, hoặc vùng chọn ở giữa; "2" = Đội khách hoặc đội được liệt kê ở phía bên phải của phiếu cược.

5.2 "Tỷ số chính xác" (là nơi có thể đặt cược vào tỷ số chính xác (một phần hoặc xác định) của một trận đấu hoặc sự kiện.

5.3 "Trên / Dưới" (Tổng số) là nơi có thể đặt cược vào số tiền (một phần hoặc xác định) của một lần xuất hiện được xác định trước (ví dụ: bàn thắng, điểm, phạt góc, dội ngược, phút phạt đền, v.v.). Nếu tổng số lần xuất hiện được liệt kê chính xác bằng dòng cá cược, thì tất cả các cược vào ưu đãi này sẽ bị hủy. Ví dụ: một ưu đãi mà dòng cược là 128.0 điểm và trận đấu kết thúc với kết quả 64-64 sẽ bị hủy.

5.4 "Lẻ / Chẵn" là nơi có thể đặt cược vào số tiền (một phần hoặc xác định) của một lần xuất hiện được xác định trước (ví dụ: bàn thắng, điểm, phạt góc, dội ngược, phút phạt đền, v.v.). ."Lẻ" là 1,3,5 etc.; "Chẵn" là 0,2,4 etc.

5.5 A "Đối đầu" là cuộc cạnh tranh giữa hai hoặc ba người tham gia/kết quả, bắt nguồn từ một sự kiện được tổ chức chính thức hoặc khác, như được định nghĩa gần như bởi Sportsbook platfrorm

5.6 "Bán thời gian / Toàn thời gian" là nơi có thể đặt cược vào kết quả trong một nửa thời gian và kết quả cuối cùng của trận đấu. Ví dụ. nếu ở Hiệp một tỷ số là 1-0 và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, kết quả thắng là 1 / X. Cược sẽ bị vô hiệu nếu thời gian chính thức của trận đấu được diễn ra theo định dạng thời gian khác với thời gian được liệt kê trong cược (tức là khác với hai hiệp).

5.7 "Cược giai đoạn" là khi có thể đặt cược vào kết quả của từng giai đoạn riêng biệt trong một trận đấu / sự kiện.

5.8 "Hòa Không Cược" là nơi có thể đặt cược vào "1" or "2" như được định nghĩa ở trên. Nó cũng là một thực tế phổ biến để đề cập đến "Hòa Không Cược" trong các trường hợp không có tỷ lệ cược hòa nào được cung cấp. Nếu trận đấu cụ thể không có người chiến thắng (ví dụ: trận đấu kết thúc với tỷ số hòa), hoặc trường hợp cụ thể không xảy ra (ví dụ: Hòa Không Cược và trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0), tiền đặt cược sẽ được hoàn trả.

5.9 "Điểm chấp" là nơi có thể đặt cược xem liệu kết quả đã chọn có thắng hay không sau khi điểm chấp được liệt kê được cộng / trừ (nếu có) cho trận đấu / hiệp / tổng điểm mà cược đề cập đến. Trong những trường hợp kết quả sau khi điều chỉnh dòng chấp chính xác bằng dòng cá cược, thì tất cả các cược vào ưu đãi này sẽ bị hủy.

5.10 Ví dụ: cược cho -3.0 bàn thắng sẽ bị hủy nếu đội được chọn thắng trận đấu với cách biệt chính xác 3 bàn (3-0,4-1, 5-2, v.v.).

5.11 Điểm chấp Á: Đội chủ nhà (-1,75) vs Đội khách (+1,75). Điều này có nghĩa là tiền cược được chia thành 2 cược bằng nhau và được đặt trên kết quả -1,5 và -2,0. Để đặt cược được thanh toán hoàn toàn theo tỷ lệ đã niêm yết, Đội A phải thắng trận đấu với tỷ số chênh lệch lớn hơn tỷ lệ chấp được liệt kê của cả hai (nghĩa là cách biệt 3 bàn trở lên). Trong trường hợp Đội A thắng chỉ với cách biệt 2 bàn, thì cược đó sẽ được coi là thắng một phần với tiền thanh toán đầy đủ cho phần -1,5 của cược và hoàn trả cho bên -2,0 kể từ kết quả của phần đó của đặt cược sẽ được coi là một "hòa". Nếu trận đấu tạo ra bất kỳ kết quả nào khác, bao gồm cả chiến thắng của Đội A với chỉ 1 bàn thắng cách biệt, thì toàn bộ tiền cược sẽ bị mất. Đội khách có lợi thế bàn thắng +1,75 trong trận đấu. Điều này có nghĩa là tiền cược được chia thành 2 cược bằng nhau và được đặt trên kết quả +1.5 và +2.0.

5.10 "Cơ hội kép" là nơi có thể đặt cược đồng thời vào hai kết quả (một phần hoặc xác định) của một trận đấu hoặc sự kiện. Các tùy chọn là: 1X, 12 và X2 với "1", "X" và "2" như đã được định nghĩa ở trên.

5.11 Cược "Chung cuộc" or "Đặt" là nơi có thể chọn từ danh sách các lựa chọn thay thế và đặt cược vào trường hợp người tham gia thắng hoặc đặt vào một vị trí xác định trong phân loại sự kiện / cuộc thi được liệt kê.

5.12 Cược cho "Hiệp / Hiệp / Hiệp X" đề cập đến kết quả / điểm số đạt được trong khung thời gian liên quan và không bao gồm bất kỳ điểm / mục tiêu / sự kiện nào khác được tính từ các phần khác của sự kiện / trận đấu. Cược sẽ bị hủy nếu trận đấu được diễn ra theo bất kỳ thể thức nào khác ngoài thể thức được quy định trong ưu đãi.

5.13 Cược cho "Kết quả cuối Hiệp / Hiệp / Giai đoạn X" là kết quả của trận đấu / sự kiện sau khi kết thúc khung thời gian quy định và sẽ tính đến tất cả các điểm / bàn thắng / sự kiện khác được tính từ các phần trước của sự kiện / cuộc thi đấu.

5.14 Cược cho "Đua đến điểm X / Đua đến mục tiêu X ..." và các ưu đãi tương tự đề cập đến việc đội / người tham gia đạt được tổng điểm / mục tiêu / sự kiện cụ thể sớm nhất. Nếu phiếu mua hàng liệt kê một khung thời gian (hoặc bất kỳ giới hạn khoảng thời gian nào khác), nó sẽ không bao gồm bất kỳ điểm / mục tiêu / sự kiện nào khác được tính từ các phần khác của sự kiện / trận đấu không liên quan đến khung thời gian đã đề cập. Nếu điểm số được liệt kê không đạt được trong khung thời gian quy định (nếu có), tất cả các cược sẽ bị hủy, trừ khi có quy định khác.

5.15 Cược cho "Người chiến thắng điểm X / Người ghi bàn thắng X" và các đề nghị tương tự đề cập đến việc đội / người tham gia ghi bàn / chiến thắng trong trường hợp được liệt kê. Đối với việc giải quyết các ưu đãi này, sẽ không xem xét đến các sự kiện xảy ra trước khi xảy ra được liệt kê. Nếu sự kiện được liệt kê không được ghi / thắng trong khung thời gian quy định (nếu có), tất cả các cược sẽ bị hủy, trừ khi có quy định khác.

Các cược đề cập đến việc xảy ra một sự kiện cụ thể theo thứ tự thời gian được xác định trước, chẳng hạn như “Lá bài đầu tiên” hoặc “Đội tiếp theo nhận được phút phạt” sẽ được giải quyết là vô hiệu nếu không thể xảy ra, mà không có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào, để quyết định kết quả chiến thắng, ví dụ như trong trường hợp những người chơi từ các đội khác nhau được hiển thị một lá bài trong cùng một lần chơi bị gián đoạn.

5.17 "Đội ghi bàn đầu tiên và chiến thắng" là đội được liệt kê ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu và tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu. Nếu không có bàn thắng trong trận đấu, tất cả các cược sẽ bị hủy.

5.18 Bất kỳ tham chiếu nào đến "sạch lưới" đều chỉ ra rằng đội được liệt kê không được để thủng lưới bất kỳ bàn nào trong suốt trận đấu.

5.19 "Đội thắng với bất lợi" là đội được liệt kê thắng trận sau khi bị ít nhất 1 bàn thua tại bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu.

5.20 Bất kỳ tham chiếu nào cho một đội thắng tất cả các hiệp / hiệp đấu (ví dụ: Đội thắng cả hai hiệp) có nghĩa là đội được liệt kê phải ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ của mình trong tất cả các hiệp / khoảng thời gian quy định của trận đấu.

5.21 Bất kỳ tham chiếu nào đến "Thời gian chấn thương" đề cập đến số tiền được hiển thị bởi quan chức được chỉ định chứ không phải số tiền thực tế đã chơi.

5.22 Việc thanh toán cược cho các ưu đãi như "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", "MVP" v.v. sẽ dựa trên quyết định của ban tổ chức cuộc thi, trừ khi có quy định khác.

6. Các quy tắc đặc biệt cho thể thao

6.1. Bóng đá

6.1.1. Cược về kết quả của một trận đấu sẽ được quyết định dựa trên hai hiệp của số phút dự kiến cho mỗi hiệp và bất cứ lúc nào trọng tài thêm vào để bù cho chấn thương và các thời gian dừng khác. Nó không bao gồm các khoảng thời gian của hiệp phụ và các loạt sút luân lưu nếu không được nêu rõ.

6.1.2. Các quả phạt góc được trao nhưng không được thực hiện sẽ không được xem xét..

6.1.3. Các bàn phản lưới nhà sẽ không được xem xét cho Cầu thủ ghi bàn hoặc Cầu thủ ghi X hoặc Cầu thủ ghi bàn tiếp theo hoặc các mục đích dàn xếp khác và bị bỏ qua

6.1.4. Tất cả các cầu thủ đã tham gia trận đấu kể từ khi bắt đầu hoặc ghi bàn trước đó được coi là ứng viên

6.1.5. Nếu một cầu thủ không nằm trong danh sách bắt đầu, tất cả các kèo cầu thủ sẽ bị hủy bỏ.

6.1.6. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà một cầu thủ không có tên trong danh sách ghi được bàn thắng thì tất cả các cược vào những cầu thủ được liệt kê sẽ có giá trị

6.1.7. Bất cứ lúc nào Cầu thủ ghi bàn hoặc Cầu thủ ghi điểm X Người ghi bàn tiếp theo sẽ được giải quyết dựa trên phụ trang và số liệu thống kê trên TV do Hiệp hội báo chí cung cấp trừ khi có bằng chứng rõ ràng rằng những thống kê này không chính xác.

6.1.8. Kèo giữa các khoảng thời gian sẽ được quyết toán dựa trên thời gian mục tiêu do TV thông báo. Nếu điều này không có sẵn, thời gian theo đồng hồ trận đấu được coi là.

6.1.9. Kèo bàn thắng trong khoảng thời gian được tính dựa trên thời gian bóng đi qua đường biên, không phải thời gian thực hiện quả đá phạt.

6.1.10. Kèo phạt góc được tính dựa trên thời gian quả phạt góc được thực hiện chứ không phải thời gian quả phạt góc được hưởng hoặc được hưởng quả phạt góc.

6.1.11. Kèo thẻ được giải quyết dựa trên thời gian thẻ được hiển thị chứ không phải thời gian vi phạm được thực hiện

6.1.12. Lỗi vi phạm sẽ được giải quyết dựa trên thời gian trọng tài đưa ra quyết định. Quy tắc này sẽ được áp dụng cho mọi tình huống trợ lý trọng tài video (VAR).

6.1.13. Kèo phạt đền sẽ được tính dựa trên thời gian trọng tài đưa ra quyết định. Quy tắc này sẽ được áp dụng cho mọi tình huống trợ lý trọng tài video (VAR).

6.1.14. Các quả phạt đền được trao nhưng không được thực hiện sẽ không được xem xét

6.1.15. Kiểu ghi bàn tiếp theo. Đá phạt: Bàn thắng phải được ghi trực tiếp từ quả đá phạt góc hoặc quả phạt góc để đủ điều kiện trở thành bàn thắng bằng quả đá phạt trực tiếp. Các cú sút chệch hướng được tính miễn là người sút phạt hoặc người thực hiện quả phạt góc được ghi bàn thắng. Phạt đền: Bàn thắng phải được ghi trực tiếp từ quả phạt đền. Các bàn thắng sau khi thực hiện lại một quả phạt đền bị bỏ lỡ không được tính. Bàn thắng phản lưới nhà: Nếu bàn thắng được tuyên bố là phản lưới nhà. Đánh đầu: Cầu thủ ghi bàn chạm cuối cùng phải bằng đầu. Sút: Mục tiêu phải là với bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể ngoài đầu và các kiểu khác không áp dụng.

6.1.16. Nếu kèo được mở với một thẻ đỏ bị thiếu hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền hủy bỏ cá cược

6.1.17. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 5 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.1.18. Nếu điểm số sai được nhập, tất cả kèo sẽ bị hủy bỏ khi điểm số không chính xác được hiển thị

6.1.19. Nếu tên đội hoặc thể loại được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.1.20. Thẻ vàng được tính là 1 thẻ và thẻ đỏ hoặc vàng-đỏ là 2. Thẻ vàng thứ 2 cho một đấu thủ dẫn đến thẻ đỏ sẽ không được xem xét. Do đó, một người chơi không thể gây ra nhiều hơn 3 thẻ.

6.1.21. Việc quyết toán sẽ được thực hiện dựa trên tất cả các bằng chứng có sẵn về các lá bài được hiển thị trong 90 phút chơi thông thường.

6.1.22. Các thẻ hiển thị sau trận đấu không được xem xét.

6.1.23. Thẻ cho những người không phải là người chơi (người chơi đã được thay thế, người quản lý, người chơi trên băng ghế dự bị) không được xem xét

6.1.24. Thẻ vàng được tính là 10 điểm và thẻ đỏ hoặc đỏ vàng là 25. Thẻ vàng thứ 2 cho một cầu thủ dẫn đến thẻ đỏ vàng không được xem xét. Do đó, một người chơi không thể gây ra hơn 35 điểm phạt thẻ.

6.1.25. Việc quyết toán sẽ được thực hiện dựa trên tất cả các bằng chứng có sẵn cho các lá bài được hiển thị trong 90 phút chơi chính thức.

6.1.26. Thẻ cho những người không phải là người chơi (người chơi đã được thay thế, người quản lý, người chơi trên băng ghế dự bị) không được xem xét.

6.1.27. Nếu thể thức trận đấu được thay đổi, nền tảng có quyền hủy bỏ tất cả các cược..

6.1.28. Nếu một trận giao hữu kết thúc theo quyết định của trọng tài sớm hơn 80 phút.

6.1.29. Nếu một trận giao hữu kết thúc theo quyết định của trọng tài sớm hơn 80 phút

6.1.30. Tất cả các cược đạo cụ của cầu thủ bóng đá được thanh toán bằng cách sử dụng thông tin do OPTA cung cấp (https://soccerstats.info/)

6.1.31. Định nghĩa Đạo cụ Cầu thủ Bàn thắng / Bàn thắng riêng Các cơ quan quản lý khác nhau có các quy tắc khác nhau và nếu có thể Opta làm việc với những người có liên quan để phản ánh quyết định chính thức của họ về cầu thủ ghi bàn. Một quả phản lưới nhà thường được trao nếu nỗ lực đi chệch mục tiêu và bị đối phương làm chệch khung thành. đã đi vào lưới nhưng bị thủ môn cản phá hoặc bị cầu thủ cuối sân cản phá khiến thủ môn không có cơ hội cản phá (cản phá đường cuối cùng). với một cầu thủ khác.Có thể đã đi qua hoặc đi ra ngoài khung thành nhưng bị cản phá bởi sự cản phá của thủ môn hoặc bởi một cầu thủ bên ngoài. Trực tiếp sút vào khung thành và không ghi được bàn thắng. vào khung thành - bất kỳ nỗ lực ghi bàn nào: Vào lưới bất kể mục đích. thủ môn không có cơ hội cản phá khung thành (l Các cú sút trực tiếp vào khung thành không được tính là cú sút trúng đích, trừ khi bóng đi vào trong và được trao thành bàn thắng. Như những cú sút vào mục tiêu. Nếu cú chạm cuối cùng (như được định nghĩa bằng chữ in đậm) bị cầu thủ đối phương làm chệch hướng, người khởi xướng chỉ được hỗ trợ ghi bàn nếu cầu thủ nhận bóng có khả năng nhận được bóng mà không xảy ra tình huống phá bóng. Phản lưới nhà, đá phạt trực tiếp, phạt góc trực tiếp và các pha thực hiện không nhận được hỗ trợ. Người chơi phải nắm rõ quyền sở hữu bóng trước khi thực hiện pha bóng. Một pha bóng thắng được coi là khi người xử lý bóng hoặc một trong các đồng đội của anh ta thoái lui do kết quả của thử thách, hoặc bóng bay ra khỏi vòng đấu và “An toàn”. Một pha bóng bị mất là trường hợp một pha bóng được thực hiện nhưng bóng lại đến tay một cầu thủ đối phương. tranh bóng: Đó không phải là một pha tranh bóng, khi một cầu thủ cắt đường chuyền bằng bất kỳ cách nào.

6.1.31.1. Phân biệt Bàn thắng/Phản lưới nhà Các cơ quan quản lý khác nhau có các quy tắc khác nhau và nếu có thể Opta làm việc với những người có liên quan để phản ánh các quyết định chính thức của họ về cầu thủ ghi bàn. Bàn phản lưới nhà thường được trao nếu nỗ lực đi chệch mục tiêu và bị đối phương làm chệch khung thành.

6.1.31.2. Các cú sút: Mục tiêu cú sút được định nghĩa là bất kỳ nỗ lực rõ ràng nào để ghi bàn: Vào lưới bất kể ý định. người cuối cùng mà thủ môn không có cơ hội ngăn cản bàn thắng (chặn đường cuối cùng). đi qua hoặc ra ngoài khung thành mà không tiếp xúc với cầu thủ khác. hoặc do một cầu thủ bên ngoài thực hiện. Trực tiếp đánh vào khung thành và không ghi được bàn thắng.

● Là một nỗ lực ghi bàn rõ ràng đáng lẽ đã đi vào lưới nhưng bị thủ môn cản phá hoặc bị cầu thủ cuối sân cản phá và thủ môn không có cơ hội cản phá bàn thắng (chặn cuối sân).

● Đi qua hoặc bao quát khung thành mà không tiếp xúc với cầu thủ khác.

● Đã đi qua hoặc đi ra khỏi khung thành nhưng bị cản phá bởi một pha cản phá của thủ môn hoặc bởi một cầu thủ bên ngoài.

● Trực tiếp vào khung thành và không ghi được bàn thắng. Các cú sút bị chặn không được tính là cú sút.

6.1.31.3. Sút vào khung thành - bất kỳ nỗ lực ghi bàn nào: Vào lưới bất kể mục đích. Thủ môn không có cơ hội cản phá (chặn đường cuối cùng). Các cú sút trực tiếp vào khung thành không được tính là sút trúng đích, trừ khi bóng đi vào trong và được trao thành bàn. không phải là người cuối cùng, không được tính là bắn trúng mục tiêu.

● Đi vào lưới bất kể mục đích.

● Là một nỗ lực ghi bàn rõ ràng đáng lẽ đã vào lưới nhưng bị thủ môn cản phá hoặc bị cầu thủ cuối sân cản phá khiến thủ môn không có cơ hội cản phá bàn thắng (chặn đường cuối cùng). sút trực tiếp vào khung thành không được tính là cú sút trúng đích, trừ khi bóng đi vào trong và được trao thành bàn thắng.

6.1.31.4Hỗ trợ ghi bàn: Cú chạm cuối cùng (chuyền, chuyền kiêm sút hoặc bất kỳ cú chạm nào khác) dẫn đến người nhận bóng ghi bàn. Nếu cú chạm cuối cùng (như được định nghĩa bằng chữ in đậm) bị cầu thủ đối phương làm chệch hướng, người khởi xướng chỉ được hỗ trợ ghi bàn nếu cầu thủ nhận bóng có khả năng nhận được bóng mà không xảy ra tình huống phá bóng. Phản lưới nhà, đá phạt trực tiếp, phạt góc trực tiếp và các quả phạt góc không nhận được một pha kiến tạo nào.

6.1.31.5. Tranh bóng Một cú tranh bóng được định nghĩa là khi một đấu thủ kết nối với bóng trong một thử thách trên mặt đất, nơi anh ta đưa bóng thành công khỏi cầu thủ đang sở hữu. được coi là vị trí mà cầu thủ hoặc một trong các đồng đội của anh ta thoái lui do kết quả của thử thách, hoặc bóng đi ra khỏi vòng chơi và “an toàn”. Tuy nhiên, cả hai đều được coi là những pha tranh bóng thành công, kết quả của cú tranh bóng (thắng hoặc thua) khác nhau tùy thuộc vào vị trí bóng đi sau cú tranh bóng.

● Một pha tranh bóng thắng được coi là khi người xử lý bóng hoặc một trong các đồng đội của anh ta thoái lui do kết quả của thử thách, hoặc bóng bay ra khỏi vòng đấu và “an toàn”.

● Một pha tranh bóng bị thua là khi một pha bóng được thực hiện nhưng bóng lại đến tay một cầu thủ đối phương. không phải là một pha tắc bóng, khi một người chơi cắt đường chuyền bằng bất kỳ cách nào.

6.2. Tennis

6.2.1. Trong trường hợp nghỉ hưu và bỏ cuộc của bất kỳ người chơi nào, tất cả các cược chưa quyết định sẽ bị hủy

6.2.2. Trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào (mưa, trời tối ...) tất cả các kèo vẫn không ổn định và giao dịch sẽ được tiếp tục ngay khi trận đấu tiếp tục.

6.2.3. Nếu trọng tài trao (các) điểm phạt, tất cả các cược vào trò chơi đó sẽ có hiệu lực.

6.2.4. Trong trường hợp một trận đấu kết thúc trước khi một số điểm / trận đấu nhất định kết thúc, tất cả các kèo liên quan đến điểm / trò chơi bị ảnh hưởng đều bị coi là vô hiệu.

6.2.5. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.2.6. Nếu các cầu thủ / đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.2.7. Nếu một người chơi bỏ cuộc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị coi là vô hiệu.

6.2.8. Nếu một trận đấu được quyết định bằng một trận đấu tie-break thì nó sẽ được coi là set thứ 3

6.2.9. Mỗi trận hòa được tính là 1 trận

6.3. Bóng rổ

6.3.1. Kèo không tính đến overtime trừ khi có quy định khác.

6.3.2. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 2 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.3.3. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.3.4. Trong trường hợp trận đấu không kết thúc với tỷ số hòa, nhưng hiệp phụ được diễn ra vì mục đích phân loại, kèo sẽ được tính theo kết quả vào cuối thời gian thi đấu chính thức.

6.3.5. INếu một trận đấu kết thúc trước khi kết quả thứ X, kèo này được coi là vô hiệu (bị hủy bỏ). Ai ghi điểm thứ X? (incl. ot), đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua đến x điểm? (bao gồm Overtime).

6.3.6. Kèo (Có thêm giờ không?) Sẽ được tính là có nếu vào cuối thời gian thi đấu chính thức, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, bất kể có hiệp phụ hay không.

6.4. Bóng bầu dục Mỹ

6.4.1. Trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào (mưa, trời tối ...) tất cả các kèo vẫn không ổn định và giao dịch sẽ được tiếp tục ngay khi trận đấu tiếp tục.

6.4.2. Kèo không tính đến overtime trừ khi có quy định khác.

6.4.3. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.4.4. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 89 giây), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.4.5. Nếu một điểm sai được hiển thị, chúng tôi có quyền hủy đặt cược trong khung thời gian này

6.4.6. Trong trường hợp các trận đấu bị hủy hoặc bị hoãn, tất cả các kèo đều bị coi là vô hiệu trừ khi trận đấu tiếp tục trong cùng lịch trình hàng tuần của NFL (Thứ Năm - Thứ Tư theo giờ sân vận động địa phương).

6.4.7. Nếu các đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược

6.4.8. Tất cả những người chơi được cung cấp đều được coi là ứng viên.

6.4.9. Nếu không có điểm chạm bóng nào tiếp theo được ghi, kèo (Người ghi điểm chạm bóng tiếp theo (bao gồm cả hiệp phụ)) sẽ bị vô hiệu.

6.4.10. Những người chơi không có trong danh sách được coi là “Đối thủ 1 người chơi khác” hoặc “Đối thủ 2 người chơi khác” cho mục đích dàn xếp. Lưu ý rằng điều này không bao gồm những người chơi được liệt kê mà không có giá đang hoạt động.

6.4.11. Người chơi của đội Phòng thủ hoặc Đội đặc biệt được coi là “Người chơi 1 trận đấu” hoặc “Người chơi 2 trận đấu” cho mục đích dàn xếp, ngay cả khi người chơi được liệt kê là kết quả dành riêng.

6.4.12. Kèo sẽ được giải quyết dựa trên phụ trang TV và số liệu thống kê do các hiệp hội chính thức cung cấp trừ khi có bằng chứng rõ ràng rằng số liệu thống kê không chính xác.

6.5. Khúc côn cầu trên băng

6.5.1. Tất cả các kèo (trừ thời gian, hiệp phụ và kèo luân lưu) chỉ được coi là thời gian thông thường trừ khi nó được đề cập trong kèo.

6.5.2. Trong trường hợp trận đấu được quyết định bằng loạt sút luân lưu, thì một bàn thắng sẽ được cộng vào điểm của đội chiến thắng và tổng số trận đấu cho mục đích dàn xếp. Điều này áp dụng cho tất cả các kèo bao gồm cả hiệp phụ và đá luân lưu

6.5.3. Nếu kèo vẫn mở khi các sự kiện sau đã diễn ra: bàn thắng và hình phạt, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.5.4. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 2 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.5.5. Nếu một số điểm được nhập sai, tất cả các kèo sẽ bị hủy bỏ khi điểm số không chính xác được hiển thị.

6.6. Bóng chày

6.6.1. Nếu một hiệp đấu kết thúc trước khi đạt đến điểm thứ X (bao gồm cả hiệp phụ), kèo này (Đội nào thắng cuộc đua đến x điểm ?, Ai ghi được điểm thứ X (bao gồm cả ot)) bị coi là vô hiệu (bị hủy bỏ).

6.6.2. Kèo (Khi nào trận đấu được quyết định?) Sẽ được tính là "Bất kỳ hiệp phụ nào" nếu vào cuối thời gian thi đấu chính thức (Sau đủ 9 Hiệp) trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, bất kể có hiệp phụ hay không (Hiệp phụ) được chơi

6.6.3. Kèo (Có thêm giờ không?) Sẽ được tính là “Có” nếu vào cuối thời gian thi đấu chính thức (Sau đủ 9 Hiệp), trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, bất kể có hiệp phụ hay không (Hiệp phụ)

6.6.4. Các hiệp phụ có thể xảy ra không được xem xét trong bất kỳ kèo nào trừ khi có quy định khác.

6.6.5. Tất cả các kèo sẽ được xóa theo kết quả cuối cùng sau 9 lượt chơi (8 ¹⁄ﺣ lượt nếu đội nhà đang dẫn đầu tại thời điểm này)

6.6.6. Nếu một trận đấu bị gián đoạn hoặc bị hủy và không được tiếp tục trong cùng một ngày, tất cả các kèo chưa quyết định đều bị coi là vô hiệu.

6.6.7. Nếu kèo vẫn mở với tỷ số không chính xác hoặc trạng thái trận đấu không chính xác có ảnh hưởng đáng kể đến giá, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.7. Bóng ném

6.7.1. Nếu một trận đấu kết thúc trước khi đến điểm X, kèo này (Ai ghi điểm X? (Bao gồm ot)) bị coi là vô hiệu (bị hủy)

6.7.2. Nếu một trận đấu kết thúc trước khi đến điểm X, kèo này (Đội nào sẽ thắng cuộc đua đến x điểm? (Bao gồm overtime)) bị coi là vô hiệu (bị hủy bỏ).

6.7.3. Tất cả các kèo (ngoại trừ Ai ghi điểm thứ X và Đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua đến điểm X) chỉ được xem xét trong thời gian thông thường.

6.7.4. Nếu trận đấu chuyển sang loạt đá luân lưu 7 mét; kèo "Ai đạt điểm X?" và "Đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua đến điểm X?" sẽ bị hủy bỏ.

6.7.5. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 3 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.7.6. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.8. Bóng chuyền

6.8.1. Nếu một set kết thúc trước khi đạt đến điểm thứ X, kèo này (Ai ghi điểm [X] trong set [y]) được coi là vô hiệu (bị hủy bỏ)

6.8.2. Trong trường hợp trận đấu không kết thúc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị hủy.

6.8.3. Set vàng không được xem xét trong bất kỳ kèo nào đã đề cập

6.8.4. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.8.5. Các khoản khấu trừ điểm chính thức sẽ được tính cho tất cả các kèo chưa xác định. Các kèo đã được xác định sẽ không tính đến các khoản khấu trừ.

6.9. Bóng chuyền bãi biển

6.9.1. Nếu một set kết thúc trước khi đạt đến điểm thứ X, kèo này (Ai ghi được điểm [X] trong bộ [y]) được coi là vô hiệu (bị hủy bỏ)

6.9.2. Trong trường hợp trận đấu không kết thúc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị hủy.

6.9.3. Set vàng không được xem xét trong bất kỳ kèo nào đã đề cập

6.9.4. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.9.5. Nếu một đội bỏ cuộc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị coi là vô hiệu.

6.9.6. Các khoản khấu trừ điểm chính thức sẽ được tính cho tất cả các kèo chưa xác định. Các kèo đã được xác định sẽ không tính đến các khoản khấu trừ.

6.10. Futsal

6.10.1. Tất cả các kèo (trừ hiệp 1, hiệp 1, hiệp phụ và hiệp đấu luân lưu) chỉ được coi là thời gian thông thường.

6.10.2. Nếu trận đấu bị gián đoạn và tiếp tục trong vòng 48h sau ngày bắt đầu đầu tiên, tất cả các cược mở sẽ được giải quyết theo kết quả cuối cùng. Nếu không, tất cả các cược chưa quyết định được coi là vô hiệu.

6.10.3. Nếu kèo vẫn mở khi các sự kiện sau đã diễn ra: bàn thắng, thẻ đỏ hoặc thẻ đỏ vàng-đỏ và hình phạt, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.10.4. Nếu kèo được mở với một thẻ đỏ bị thiếu hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.10.5. INếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 2 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược. 6.10.6 Nếu điểm số sai được nhập, tất cả các kèo sẽ bị hủy bỏ khi điểm số không chính xác được hiển thị. 6.10.7. Nếu tên đội hoặc thể loại được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.11. Cầu lông

6.11.1. Nếu một set kết thúc trước khi đạt đến điểm thứ X, kèo này (Ai ghi được [X] điểm trong [Nth] set) được coi là vô hiệu (bị hủy bỏ)

6.11.2. Trong trường hợp trận đấu chưa kết thúc, tất cả các kèo chưa quyết định đều bị hủy.

6.11.3. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.11.4. Nếu một đội bỏ cuộc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị coi là vô hiệu.

6.11.5. Nếu các cầu thủ / đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.11.6. Các khoản khấu trừ điểm chính thức sẽ được tính cho tất cả các kèo chưa xác định. Các kèo đã được xác định sẽ không tính đến các khoản khấu trừ.

6.12. Bóng bầu dục và Giải bóng bầu dục

6.12.1. Tất cả các kèo (trừ hiệp 1, hiệp 1, hiệp phụ và hiệp đấu luân lưu) chỉ được coi là thời gian thông thường.

6.12.2. 80 phút thông thường: Kèo dựa trên kết quả khi kết thúc 80 phút chơi theo lịch trình trừ khi có quy định khác. Điều này bao gồm bất kỳ chấn thương hoặc thời gian bù giờ bổ sung nhưng không bao gồm thời gian bù giờ, thời gian được phân bổ cho loạt sút luân lưu hoặc bàn thắng vàng.

6.12.3. Nếu kèo vẫn mở khi các sự kiện sau đã diễn ra: thay đổi tỷ số hoặc thẻ đỏ, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.12.4. Nếu kèo được mở với một thẻ đỏ bị thiếu hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.12.5. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 2 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.12.6. Nếu tên đội hoặc thể loại được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.13. Bóng bầu dục bảy người

6.13.1. Tất cả các kèo (trừ hiệp 1, hiệp 1, hiệp phụ và hiệp đấu luân lưu) chỉ được coi là thời gian thông thường.

6.13.2. Phút 14/20 thông thường: Kèo dựa trên kết quả khi kết thúc trận đấu 14/20 phút theo lịch trình trừ khi có quy định khác. Điều này bao gồm bất kỳ chấn thương hoặc thời gian bù giờ bổ sung nhưng không bao gồm thời gian bù giờ, thời gian được phân bổ cho loạt sút luân lưu hoặc bàn thắng vàng

6.13.3. Nếu kèo vẫn mở khi các sự kiện sau đã diễn ra: thay đổi tỷ số hoặc thẻ đỏ, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.13.4. Nếu kèo được mở với một thẻ đỏ bị thiếu hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.13.5. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 1 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.13.6. Nếu tên đội hoặc danh mục được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.14. Phi tiêu

6.14.1. Trong trường hợp trận đấu không kết thúc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị hủy.

6.14.2. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.14.3. Nếu các cầu thủ / đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.14.4. Nếu một trận đấu không được hoàn thành, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị coi là vô hiệu.

6.14.5. BullseBullseye được coi là màu kiểm tra màu đỏ

6.15. Snooker

6.15.1. Trong trường hợp một cầu thủ giải nghệ hoặc bị truất quyền thi đấu, tất cả các kèo chưa quyết định đều bị coi là vô hiệu.

6.15.2. Trong trường hợp dàn xếp lại giá vẫn giữ nguyên nếu kết quả được xác định trước khi dàn lại

6.15.3. Không có lỗi hoặc bóng tự do nào được coi là giải quyết của bất kỳ kèo Lỗ- Màu nào

6.15.4. Trong trường hợp một khung bắt đầu nhưng không được hoàn thành, tất cả các kèo liên quan đến khung sẽ bị hủy bỏ trừ khi kết quả đã được xác định

6.15.5. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.15.6. Nếu các cầu thủ / đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.15.7. Nếu một trận đấu không được hoàn thành, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị coi là vô hiệu.

6.16. Bóng bàn

6.16.1. Nếu một set kết thúc trước khi đạt đến điểm thứ X, kèo này (Ai ghi được điểm [thứ X] trong set [y]) được coi là vô hiệu (bị hủy bỏ).

6.16.2. Trong trường hợp trận đấu không kết thúc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị hủy.

6.16.3. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.16.4. Nếu các cầu thủ / đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.16.5. Nếu một người chơi bỏ cuộc, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị coi là vô hiệu.

6.16.6. Các khoản khấu trừ điểm chính thức sẽ được tính cho tất cả các kèo chưa xác định. Các kèo đã được xác định sẽ không tính đến các khoản khấu trừ.

6.17. Bowls

6.17.1. Nếu một set kết thúc trước khi đạt đến điểm thứ X, kèo này (set thứ X - đội nào thắng cuộc đua đến x điểm, set thứ X - đội nào ghi được điểm thứ X) bị coi là vô hiệu (bị hủy bỏ)

6.17.2. Trong trường hợp nghỉ hưu và bỏ cuộc của bất kỳ người chơi nào, tất cả các cược chưa quyết định sẽ bị hủy.

6.17.3. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.17.4. Nếu các cầu thủ / đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.18. Cricket

6.18.1. Cược trận đấu Mô tả: Ai sẽ thắng trận đấu? Trong các trận đấu bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, cược sẽ được tính theo kết quả chính thức, nếu không có kết quả chính thức, tất cả cược sẽ bị hủy. sẽ áp dụng. Trong các cuộc thi đấu mà hiệp một hoặc hiệp phụ xác định người chiến thắng, các cược sẽ được giải quyết dựa trên kết quả chính thức. Cược hòa sẽ được tính là thua. Nếu trận đấu bị hủy do các yếu tố bên ngoài, thì cược sẽ bị hủy trừ khi người thắng cuộc được tuyên bố dựa trên luật thi đấu chính thức. không được phát lại hoặc bắt đầu lại trong vòng 36 giờ kể từ thời gian bắt đầu được quảng cáo.

6.18.2. Cơ hội nhân đôi Mô tả: Kết quả trận đấu sẽ là một trong ba lựa chọn được đưa ra? Tất cả cá cược trận đấu sẽ được thanh toán theo luật thi đấu chính thức, nếu không có kết quả chính thức, tất cả cược sẽ bị hủy.

6.18.3. Cược Trận đấu: Hòa Không Cược Mô tả: Ai sẽ thắng trận đấu nếu tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu có kết quả hòa? Tất cả cá cược trận đấu sẽ được thanh toán theo quy tắc thi đấu chính thức. Nếu không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị hủy.

6.18.4. Trận đấu hòa Mô tả: Trận đấu có hòa không? Quy tắc: Tất cả các cược sẽ được thanh toán theo kết quả chính thức. Nếu trận đấu bị hủy hoặc không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị hủy. Đối với các trận đấu Hạng Nhất, tỷ số hòa là khi bên đánh bóng thứ hai được đấu bowling lần thứ hai với tỷ số ngang bằng.

6.18.5. Most Fours Mô tả: Đội nào sẽ đánh được nhiều điểm 4 nhất? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% vượt quá dự kiến để đánh bowling trong cả hai hiệp do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã thanh toán cược. xác định trước khi giảm. Trong các trận đấu Hạng Nhất được hòa, cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Chỉ những cú ăn bốn ghi được từ gậy đánh bóng (ngoài bất kỳ cú giao bóng nào - hợp pháp hay không) mới được tính vào tổng số cú đánh bốn điểm. Lượt ném, tất cả các pha chạy bốn người và các hiệp phụ không được tính. Các hiệp đấu ghi được trong trận siêu vượt tuyến không được tính..

6.18.6. Most Sixes Mô tả: Đội nào sẽ đạt được nhiều điểm sáu nhất? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% vượt quá dự kiến để đánh bowling trong cả hai hiệp do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã thanh toán cược. xác định trước khi giảm. Trong các trận đấu Hạng Nhất được hòa, cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Chỉ có sáu điểm được ghi từ gậy (ngoài bất kỳ lần giao bóng nào - hợp pháp hoặc không) sẽ được tính vào tổng số sáu điểm. Lật và bổ sung không được tính. Sixes ghi bàn trong siêu phẩm không được tính. Trong trò chơi Hạng Nhất, chỉ sáu hiệp đầu tiên mới được tính.

6.18.7. Most Extras Mô tả: Đội nào sẽ có nhiều hiệp phụ nhất được thêm vào điểm đánh bóng của họ? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% tổng số lần vượt qua dự kiến sẽ được ném bóng trong một trong hai hiệp đấu do Đối với các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi giảm. Tất cả các lần giao bóng rộng, không có bóng, tạm biệt, tạm dừng và thực hiện quả phạt đền trong trận đấu đều được tính vào kết quả cuối cùng. Nếu có lượt bỏ gậy cũng như các phần phụ từ cùng một lần giao bóng, lượt bỏ gậy không được tính vào tổng số cuối cùng. Các trận thua trong siêu phẩm không được tính. Trong các trò chơi Hạng Nhất, chỉ các hiệp phụ đầu tiên mới được tính.

6.18.8. Most Run Outs Conceded Mô tả: Đội nào sẽ để thủng lưới nhiều nhất trong trận đấu? Quy tắc: Một trận đấu hết "bị thủng lưới" có nghĩa là một thành viên của đội đó sẽ bị loại trong khi đánh bóng. Không thể hoàn thành ít nhất 80% số lần vượt lịch trong cả hai hiệp do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã xác định được việc dàn xếp trước khi giảm. Vượt qua vòng đã bị ném xuống, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Lượt đi trong một trận đấu vượt trội không được tính.

6.18.9. Highest First Over Đội nào sẽ ghi được nhiều lượt chạy nhất trong hiệp đầu tiên của họ? Quy tắc: Lượt đầu tiên phải được hoàn thành để cược có hiệu lực trừ khi đã xác định xong dàn xếp. Nếu trong thời gian của lượt chơi đầu tiên bị kết thúc do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, thì tất cả các cược sẽ bị hủy, trừ khi việc dàn xếp đã được xác định trước khi phân chia. Các khoản tiền phạt bổ sung và hình phạt cụ thể được tính quá thời hạn thanh toán.

6.18.10. Most Runs in Groups of Overs Mô tả: Đội nào sẽ ghi được nhiều lượt chạy nhất sau số lần vượt qua số lượng được chỉ định đầu tiên của các lượt chơi của họ? đạt được mục tiêu của họ hoặc việc thanh toán cược đã được xác định. các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi bán đấu giá.

6.18.11. Highest First Partnership Mô tả: Đội nào sẽ ghi được nhiều lượt chạy nhất trước khi thua cú đánh đầu tiên? Quy tắc: Nếu đội đánh bóng đạt đến cuối vòng đấu được giao, đạt mục tiêu hoặc tuyên bố trước khi cây đánh đầu tiên rơi xuống, kết quả sẽ là tổng số tích lũy được. Đối với mục đích dàn xếp, chấn thương do chấn thương khi nghỉ hưu của vận động viên không được tính là hiệp đấu. Các trận đấu Hạng Nhất, cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu được diễn ra, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

6.18.12. Match Markets Match Fours Mô tả: Có bao nhiêu cái sẽ bị đánh trong trận đấu? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% vượt quá dự kiến sẽ được ném bóng do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi sự giảm bớt. Trong các trận đấu Hạng Nhất được hòa, cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Chỉ những cú ăn bốn ghi được từ gậy đánh bóng (ngoài bất kỳ cú giao bóng nào - hợp pháp hay không) mới được tính vào tổng số cú đánh bốn điểm. Lượt ném, tất cả các pha chạy bốn người và các hiệp phụ không được tính. 4 trận ghi bàn trong một siêu phẩm không được tính.

6.18.13. Match Sixes Mô tả: Có bao nhiêu quả bóng sẽ được đánh trong trận đấu? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu bạn không thể hoàn thành ít nhất 80% vượt quá dự kiến để ném bóng do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu , trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi giảm. Trong các trận đấu Hạng Nhất được hòa, cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Chỉ có sáu điểm được ghi từ gậy (ngoài bất kỳ lần giao bóng nào - hợp pháp hay không) sẽ được tính vào tổng số hiệp đấu. Số lần ném bóng và bổ sung không được tính. Số lần ghi bàn trong một trận siêu vượt tuyến không được tính.

6.18.14. Match Extras Mô tả: Có bao nhiêu hiệp phụ sẽ được ghi trong trận đấu? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% tổng số hiệp phụ dự kiến sẽ được ném bóng do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả xấu thời tiết, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi giảm. , tạm biệt, tạm biệt và thực hiện quả phạt đền trong trận đấu được tính vào kết quả cuối cùng. Nếu có lượt bỏ gậy cũng như các phần phụ từ cùng một lần giao bóng, lượt bỏ gậy không được tính vào tổng số cuối cùng. Các trận thua trong siêu phẩm không được tính.

6.18.15. Match Run Outs Mô tả: Trận đấu sẽ có bao nhiêu hiệp vượt rào? Quy tắc: Trong các trận vượt khung giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số lần vượt dự kiến trong cả hai hiệp do các yếu tố bên ngoài, kể cả thời tiết xấu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi giảm. Super over không được tính. trong tổng số lượt vượt qua dự kiến được ném do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc giải quyết đặt cược đã được xác định trước khi giảm. Tiền cược đã được xác định. Siêu vượt mức không tính.

6.18.16. Match Top Batsman Mô tả: Cầu thủ đánh bóng nào sẽ ghi được nhiều lần chạy nhất trong trận đấu? Quy tắc: Kết quả của kèo này được xác định dựa trên cầu thủ đánh bóng có điểm số cá nhân cao nhất trong trận đấu. Có thể hoàn thành ít nhất 50% tổng số lần vượt qua dự kiến để chơi bowling trong một trong hai hiệp tại thời điểm đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu. và sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Nếu một người chơi được nêu tên tại lần tung, nhưng sau đó bị loại ra làm phụ chấn động, người chơi đó sẽ vẫn được tính, cũng như người chơi thay thế. đứng.Nếu cầu thủ thay thế (chấn động, hoặc cách khác) không có tên trong XI ban đầu ghi điểm cá nhân cao nhất trong các lượt của đội, cược trên kèo sẽ bị hủy. Khi hai hoặc nhiều cầu thủ ghi cùng số lần chạy, dead-heat các quy tắc sẽ được áp dụng. Số lần chạy ghi bàn trong siêu phẩm không được tính.

6.18.17. Match Top Bowler Mô tả: cầu thủ ném bóng nào sẽ lấy nhiều gậy nhất trong trận đấu? Quy tắc: Kết quả của kèo này được xác định dựa trên cầu thủ ném bóng nhiều gậy nhất trong trận đấu. hoàn thành ít nhất 50% số lần vượt quá dự kiến sẽ được chơi bowling trong một trong hai hiệp đấu tại thời điểm đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu. sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Nếu một người chơi được đặt tên tại lần tung, nhưng sau đó bị loại ra làm phụ chấn động, người chơi đó sẽ vẫn được tính, cũng như người chơi thay thế. đứng.Nếu cầu thủ thay thế (chấn động, hoặc cách khác) không có tên trong XI ban đầu có nhiều cú đánh nhất, cược trên kèo sẽ bị vô hiệu. sẽ là người chiến thắng. Nếu có hai hoặc nhiều vận động viên ném bóng cùng thực hiện và chạy bị thủng lưới, quy tắc nhiệt độ chết sẽ được áp dụng. Wickets trong một trận đấu vượt trội không được tính.

6.18.18. Man of the Match Mô tả: Ai là cầu thủ chơi hay nhất ?Quy tắc: Kèo được đặt dựa trên tên cầu thủ. Áp dụng luật Dead-heat. Nếu không có cầu thủ nào của trận đấu được chính thức tuyên bố thì tất cả các cược sẽ bị hủy.

6.18.19. Delivery Markets Runs off Delivery Mô tả: Có bao nhiêu lượt chạy sẽ được tính điểm từ lượt giao bóng đã chỉ định? Quy tắc: Kết quả sẽ được xác định bởi số lượt chạy được cộng vào tổng số lượt giao bóng của đội, trừ lượt giao bóng được chỉ định. . Ví dụ: nếu một quả vượt bắt đầu với một quả bóng rộng, thì quả giao bóng đầu tiên sẽ được tính là 1 và, mặc dù chưa có một quả ném bóng hợp pháp, quả bóng tiếp theo sẽ được coi là quả giao bóng 2 cho kết quả đó. đánh hoặc đánh miễn phí sẽ bị đánh bowling lại vì giao bóng bất hợp pháp, các lượt chạy ghi được từ giao bóng bổ sung không được tính. Ví dụ: một đường rộng có thêm 3 lượt chạy tương đương với 4 lượt chạy trong tổng số lần phân phối đó.

6.18.20. Exact Runs off Delivery Mô tả: Có chính xác bao nhiêu lượt chạy được tính điểm trong lượt giao bóng? Quy tắc: Như trong phần trên “Runs off Delivery”.

6.18.21. Over Markets Runs in Over Mô tả: Có bao nhiêu lượt chạy sẽ được ghi trong hơn đã chỉ định? Quy tắc: Phải hoàn thành vượt quá quy định để cược có hiệu lực trừ khi đã xác định xong dàn xếp. Nếu một lượt chơi kết thúc trong thời gian vượt qua thì trận đấu đó sẽ được coi là hoàn thành trừ khi lượt đấu đó kết thúc do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trong trường hợp đó, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi đã xác định được kết quả. không bắt đầu vì bất kỳ lý do gì, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

6.18.22. Boundary in Over Mô tả: Sẽ có một ranh giới được ghi trong over được chỉ định? Quy tắc: Như "Runs in Over". Chỉ các đường biên được ghi từ gậy (ngoài bất kỳ lần giao bóng nào - hợp pháp hay không) mới được tính là đường biên. Lượt ném, tất cả các pha chạy bốn người và các hiệp phụ không được tính là ranh giới.

6.18.23. Wicket in Over Mô tả: Liệu một wicket có rơi trong một over không? Quy tắc: Runs in Over. Một vận động viên đánh cầu bị thương khi nghỉ hưu không được tính là một cầu thủ đánh gậy. Nếu một vận động viên ném bóng đã hết thời gian chờ hoặc nghỉ thi đấu thì trận đấu được coi là đã diễn ra ở quả bóng trước đó. Tổn thương khi nghỉ hưu không được tính là sa thải.

6.18.24. Over Odd / Even Description: Số lần chạy ghi được trong phần được chỉ định là số lẻ hay chẵn? Quy tắc: Như "Runs in Over". Số 0 sẽ được coi là một số chẵn.

6.18.25. Group Markets Runs in Groups of Overs Mô tả: Có bao nhiêu lượt chạy sẽ được ghi trong số lần vượt quá quy định? Quy tắc: Nếu không hoàn thành số lần vượt quá quy định, đặt cược sẽ bị hủy, trừ khi đội đã chơi hết mình, tuyên bố, đạt được mục tiêu của họ hoặc việc thanh toán cược đã được xác định. đặt cược đã được xác định trước khi giảm.

6.18.26. Wickets in Groups of Overs Description: Có bao nhiêu cột wicket sẽ bị đổ trong overs? Quy tắc: Nếu số lần vượt quá quy định không được hoàn thành, đặt cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi đội đó đã hoàn thành, tuyên bố, đạt được mục tiêu của họ hoặc giải quyết cược đã được xác định. Đối với mục đích dàn xếp, nếu một vận động viên ném bóng đã hết thời gian hoặc nghỉ thi đấu thì trận đấu sẽ được coi là đã diễn ra ở quả bóng trước đó. Tổn thương khi nghỉ hưu không được tính là sa thải.

6.18.27. Runs in Session Mô tả: Có bao nhiêu lần chạy sẽ được ghi trong phiên được chỉ định? Quy tắc: Kết quả được xác định bằng tổng số lần chạy được ghi trong phiên được chỉ định, bất kể đội nào đã ghi được. phiên, cược sẽ bị vô hiệu trừ khi việc thanh toán đã được xác định.

6.18.28. Innings Markets Innings Runs Mô tả: Một đội sẽ ghi được bao nhiêu lượt chạy trong một lượt đấu cụ thể? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt hạn chế, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% tổng số lượt vượt dự kiến đã được ném bóng tại thời gian đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi giảm. Cược đặt cho các lượt chơi trong tương lai sẽ vẫn có giá trị bất kể số lần chạy được ghi trong bất kỳ lượt chơi hiện tại hay trước đó. Cược cũng sẽ bị vô hiệu trong các trận đấu hạng nhất được bốc thăm, nếu dưới 60 vòng đấu đã được ném qua trong một hiệp đấu không hoàn chỉnh, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Nếu một đội tuyên bố, lượt chơi đó sẽ được coi là hoàn thành vì mục đích giải quyết.

6.18.29. Innings Wickets Mô tả: Đội đánh bóng sẽ thua bao nhiêu pha bóng trong các lượt chơi hiện tại? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị hủy nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số lượt vượt dự kiến đã được ném vào thời điểm đó cược được đặt do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi giảm. đã được xác định. Tổn thương do cạnh tranh không được tính là sa thải.

6.18.30. Innings Fours Description: Mô tả: Đội đánh bóng sẽ đánh bao nhiêu quả 4 trong các hiệp đấu hiện tại của họ? Quy tắc: Giống như phần Most Fours.

6.18.31. Innings Sixes Mô tả: Đội đánh bóng sẽ đánh được bao nhiêu quả 6 trong hiệp hiện tại của họ? Quy tắc: Giống như Most Sixes.

6.18.32. Innings Extras Mô tả: Có bao nhiêu hiệp phụ sẽ được thêm vào các hiệp đánh bóng của đội được nêu tên? Quy tắc: Giống như Most Extras.

6.18.33. Innings Run Outs Mô tả: Có bao nhiêu lượt chạy ngoài sẽ bị thủng lưới trong các lượt chơi? Quy tắc: Giống như Most Extras.

6.18.34. Maximum Over in Innings Mô tả: Có bao nhiêu lượt chạy sẽ được ghi trên điểm số cao nhất trong các lượt chơi hiện tại? Quy tắc: Giống như Maximum Over in Match

6.18.35. Innings Runs, Odd or Even? Mô tả: Tổng số lượt chạy là lẻ hay chẵn? Quy tắc: Nếu lượt chơi bị hủy, bị hủy hoặc không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị hủy.

6.18.36. Innings to finish with a Boundary Mô tả: Quả bóng cuối cùng của lượt chơi có phải là quả biên không? Quy tắc: Chỉ các đường biên được ghi từ cây gậy (không giao bóng - hợp pháp hoặc không) mới được tính là đường biên. Lượt ném, tất cả các lượt chạy và hiệp phụ không được tính là ranh giới. thời tiết xấu. Nếu trận đấu bị hủy hoặc không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị hủy.

6.18.37. Exact Runs in Innings Mô tả: Đội đánh bóng chính xác sẽ ghi được bao nhiêu lượt chạy trong lượt cuối cùng? Quy tắc: Cược sẽ được thanh toán theo kết quả chính thức. Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu có bất kỳ sự giảm sút nào về số lượng vượt quá dự kiến được thực hiện tại thời điểm đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả yếu tố xấu Nếu trận đấu bị hủy hoặc không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị hủy.

6.18.38. Top Batsman in Innings Mô tả: Cầu thủ đánh bóng nào sẽ ghi được nhiều lần chạy nhất cho đội được nêu tên? Quy tắc: Kết quả của kèo này được xác định dựa trên cầu thủ đánh bóng có điểm số cá nhân cao nhất trong các hiệp của một đội. Không thể hoàn thành ít nhất 50% quá mức dự kiến đã được ném bóng vào thời điểm đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu. , và sẽ vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Nếu một người chơi được nêu tên tại lần tung, nhưng sau đó bị loại ra làm phụ chấn động, người chơi đó sẽ vẫn được tính, cũng như người chơi thay thế. đứng.Nếu một cầu thủ thay thế (chấn động, hoặc cách khác) không có tên trong XI ban đầu ghi điểm cá nhân cao nhất trong các lượt của đội, cược trên kèo sẽ bị vô hiệu. Khi hai hoặc nhiều cầu thủ ghi cùng số lần chạy, trong các hiệp đấu Các quy tắc dead-heat sẽ được áp dụng. Các trận ghi bàn trong trận siêu vượt tuyến không được tính.

6.18.39. Top Bowler in Innings Mô tả: Cầu thủ ném bóng nào sẽ lấy được nhiều gậy nhất cho đội được nêu tên? Quy tắc: Kết quả của kèo này được xác định dựa trên vận động viên ném bóng có số cú đánh cá nhân cao nhất trong một lượt chơi. nếu không thể hoàn thành ít nhất 50% vượt quá dự kiến đã được ném bóng vào thời điểm đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu. mỗi đội và sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 quả ném bóng được ném qua, trừ khi việc giải quyết cược đã được xác định. , cũng như người chơi thay thế. trên kèo sẽ Nếu hai hoặc nhiều vận động viên ném bóng có cùng số lần ném bóng bằng nhau, thì vận động viên ném bóng lọt lưới ít lần chạy nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có hai hoặc nhiều vận động viên ném bóng cùng thực hiện và chạy bị thủng lưới, quy tắc nhiệt độ chết sẽ được áp dụng. Wickets trong một trận đấu vượt trội không được tính.

6.18.40. Last Man Standing Mô tả: Người đánh bóng nào sẽ không ra ngoài sau khi hoàn thành lượt chơi? Quy tắc: Nếu có hai hoặc nhiều người đánh bóng không ra ngoài sau khi kết thúc lượt chơi, người chiến thắng vì mục đích giải quyết sẽ là người đánh bóng cuối cùng đối mặt với một giao bóng (hợp pháp hoặc không). Người chơi sẽ không được coi là đã không ra ngoài nếu họ không còn ở trong sân khi nghỉ hưu bị thương hoặc không đánh bóng. Nếu có nhiều hơn 11 người chơi tham gia, kèo sẽ bị vô hiệu. Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu sau khi đặt cược, các lượt chơi bị giảm theo bất kỳ cách nào do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu.

6.18.41. Batsmen Markets Batsman Runs Mô tả: Người đánh bóng có tên sẽ ghi được bao nhiêu lượt chạy Quy tắc: Nếu người đánh bóng kết thúc lượt chơi mà không ra, do kết quả của một tuyên bố, đội đạt đến cuối vòng đấu đã được phân bổ của họ hoặc đội đạt được mục tiêu của họ; điểm của anh ấy sẽ là kết quả cuối cùng. Nếu một vận động viên ném bóng không đánh bóng, cược sẽ bị hủy. Nếu vận động viên ném bóng không có trong đội hình xuất phát, các cược sẽ bị vô hiệu. Nếu vận động viên ném bóng không quay trở lại sau đó, kết quả cuối cùng sẽ như cũ khi vận động viên ném bóng nghỉ hưu. các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc giải quyết đã được xác định, hoặc tiếp tục được xác định. Kết quả sẽ được coi là xác định nếu dòng đặt cược được vượt qua, hoặc người đánh bóng bị loại. .Runs ghi được trong một siêu quá không được tính.

6.18.42. Combined Batsman Runs Mô tả: Tổng số lần chạy của người đánh bóng được nêu tên sẽ ghi được? Quy tắc: Là “Người đánh của người đánh bóng” và nếu bất kỳ người nào trong số người đánh bóng được đặt tên không đánh, cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định hoặc kết thúc để được xác định.

6.18.43. Batsman Fours Mô tả: Người đánh bóng có tên sẽ đánh được bao nhiêu quả 4? Quy tắc: Nếu một người đánh bóng kết thúc lượt chơi mà không ra, do kết quả của một tuyên bố, đội đạt đến cuối vòng đấu đã được phân bổ của họ hoặc đội đạt được mục tiêu của họ; số bốn của anh ta sẽ là kết quả cuối cùng. Nếu một vận động viên ném bóng không đánh bóng, cược sẽ bị hủy. Nếu một vận động viên ném bóng không có trong XI bắt đầu, các cược sẽ bị vô hiệu. Nếu vận động viên đánh bóng không quay lại sau đó, kết quả cuối cùng sẽ như cũ khi vận động viên đánh bóng nghỉ hưu. các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã xác định được sự dàn xếp, hoặc tiếp tục được xác định. Kết quả sẽ được coi là xác định nếu dòng đặt cược được vượt qua, hoặc người đánh bóng bị loại. . Chỉ những cú ăn bốn được ghi từ gậy (bất kỳ cú giao bóng nào - hợp pháp hay không) sẽ được tính vào tổng số cú đánh bốn điểm. Lượt ném, tất cả các pha chạy bốn người và các hiệp phụ không được tính. 4 trận ghi bàn trong một siêu phẩm không được tính.

6.18.44. Batsman Sixes Mô tả: Người đánh bóng được chọn sẽ đánh bao nhiêu quả 6? Quy tắc: Nếu một người đánh bóng kết thúc các lượt chơi mà không ra, do kết quả của một tuyên bố, đội đạt đến cuối vòng đấu đã được phân bổ của họ hoặc đội đạt được mục tiêu của họ; số sáu của anh ta sẽ là kết quả cuối cùng. Nếu một vận động viên ném bóng không đánh bóng, cược sẽ bị hủy. Nếu một vận động viên ném bóng không có trong XI bắt đầu, các cược sẽ bị vô hiệu. Nếu vận động viên đánh bóng không quay lại sau đó, kết quả cuối cùng sẽ như cũ khi vận động viên đánh bóng nghỉ hưu. các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã xác định được sự dàn xếp, hoặc tiếp tục được xác định. Kết quả sẽ được coi là xác định nếu dòng đặt cược được vượt qua, hoặc người đánh bóng bị loại. . Chỉ có sáu điểm được ghi từ gậy (ngoài bất kỳ lần giao bóng nào - hợp pháp hay không) sẽ được tính vào tổng số hiệp đấu. Số lần ném bóng và bổ sung không được tính. Số lần ghi bàn trong một trận siêu vượt tuyến không được tính.

6.18.45. Batsman Milestones Mô tả: Liệu cầu thủ đánh bóng được nêu tên có đạt được cột mốc cụ thể không? Quy tắc: Như "Batsman Runs". Phương pháp loại bỏ Mô tả: Người đánh bóng được nêu tên sẽ bị loại như thế nào? Nếu vận động viên đánh bóng được chỉ định nghỉ hưu và không quay lại đánh bóng sau đó, tất cả các cược sẽ bị hủy. Nếu người đánh bóng đó quay trở lại sau đó và bị loại, cược sẽ có giá trị.

6.18.46. Partnership Markets Fall of Next Wicket Mô tả: Đội đánh bóng sẽ ghi được bao nhiêu lượt chạy khi wicket tiếp theo rơi xuống? Quy tắc: Nếu đội đánh bóng đạt đến cuối vòng giao bóng của họ, đạt được mục tiêu của họ hoặc tuyên bố trước khi wicket được chỉ định rơi xuống, kết quả sẽ là tổng số tích lũy được. Đối với mục đích dàn xếp, một vận động viên đánh cầu bị thương khi nghỉ hưu không được tính là thua. các yếu tố bên ngoài, trừ khi việc dàn xếp đã được xác định trước, hoặc tiếp tục được xác định. Kết quả sẽ được coi là xác định nếu dòng cược được đặt được vượt qua, hoặc điểm đặt cược rơi xuống. đã được xác định.

6.18.47. Next Man Out Mô tả: Người dơi nào sẽ là người tiếp theo bị sa thải? Quy tắc: Nếu một trong hai tay đập bóng nghỉ bị thương hoặc người đánh bóng ở đường gấp khúc khác với những người đã báo, cược đặt cho cả hai tay vợt đánh bóng sẽ bị hủy. Nếu không có thêm cầu thủ nào rơi xuống, tất cả các cược sẽ bị hủy. 6. 18. 48, Cược trong trận đấu Batsman Mô tả: Người đánh bóng nào trong quan hệ hợp tác hiện tại sẽ ghi được nhiều lần chạy nhất trong lượt chơi này? Quy tắc: Cược sẽ được giải quyết dựa trên điểm số chính thức của các tay đập được chỉ định trong các lượt chơi, như được nêu chi tiết trong phần “Lượt chạy của người đánh bóng” ở trên. Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% thời gian vượt quá dự kiến trong một trong hai hiệp do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, sau khi đặt cược trừ khi đã xác định xong dàn xếp.

6.18.49. Method of Next Wicket Dismissal Mô tả: Người đánh bóng tiếp theo sẽ bị loại như thế nào? Quy tắc: Kết quả sẽ được xác định theo phương pháp loại bỏ của người đánh bóng tiếp theo rơi xuống. Abatsman chấn thương khi giải nghệ không được tính là sai lầm. Nếu một vận động viên ném bóng bị loại bỏ, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Nếu cây vợt được chỉ định không rơi xuống, tất cả các cược sẽ bị hủy.

6.18.50. Player Markets Batsman Matchbet Mô tả: Cầu thủ nào được nêu tên sẽ ghi được nhiều lần chạy nhất? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% tổng số lần vượt lịch trong cả hai hiệp do các yếu tố bên ngoài , kể cả thời tiết xấu, trừ khi việc dàn xếp đã được xác định. hoặc xuất hiện như một chất thay thế. Nếu không thì sau đó, tất cả các cược vẫn được tính.

6.18.51. Bowler Matchbet Mô tả: Cầu thủ nào trong số những cầu thủ được nêu tên sẽ giành được nhiều điểm nhất? Thời tiết xấu, trừ khi việc dàn xếp đã được xác định. Thay thế. Nếu không thì sau đó tất cả các cược vẫn được tính.Trong trận First Class , cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được chơi bowling, trừ khi đã thanh toán cược Cả hai cầu thủ phải có tên trong đội hình xuất phát hoặc dự bị. Nếu không thì sau đó tất cả các cược vẫn được tính.

6.18.52. All-Rounder Matchbet Mô tả: Cầu thủ nào được nêu tên sẽ ghi được nhiều điểm nhất trong hệ thống tính điểm hiệu suất của cầu thủ? Quy tắc: Điểm được tính như sau: 1 điểm cho mỗi lần chạy, 20 điểm cho mỗi lần đánh bóng, 10 điểm cho mỗi lần bắt, 25 điểm cho mỗi lần ném. Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số lần vượt lịch trong cả hai hiệp do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã xác định được thỏa thuận. sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 quả ném bóng được ném qua, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Nếu một trong hai người chơi không thi đấu thì sau đó, tất cả các cược vẫn được tính.

6.18.53. Keeper Matchbet Description: Những người giữ wicket được nêu tên nào ghi được nhiều điểm hơn trong hệ thống tính điểm hiệu suất của cầu thủ? Quy tắc: Điểm được tính như trên. Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% thời gian vượt lịch dự kiến trong cả hai hiệp do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã xác định được thỏa thuận. Sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 quả ném bóng được diễn ra, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. vẫn được giải quyết theo hệ thống tính điểm ở trên.

6.18.54. Pop Up Markets Free Hit Mô tả: Có bao nhiêu lượt chạy của đội sẽ được tính điểm khi thực hiện lượt free hit delivery? Quy tắc: Kết quả sẽ được xác định bởi số lần chạy được cộng vào tổng số của đội, không tính phân phối được chỉ định. Nếu cú đánh miễn phí bị đánh bowling lại do giao bóng không hợp lệ, các lượt chạy ghi được từ lượt đánh miễn phí thứ hai sẽ không được tính. kết quả sẽ là 1. Sau đó, một kèo khác có thể được cung cấp.

6.18.55. Race to ‘X’ Runs Mô tả: Người đánh bóng nào sẽ đạt được số lần chạy quy định trước? Quy tắc: Tất cả các cược đều có giá trị, bất kể bất kỳ sự cắt giảm nào.

6.18.56. Next to Hit Six Mô tả: Người đánh bóng nào sẽ đánh được sáu người tiếp theo? Nếu không có người đánh bóng nào ghi được điểm sáu sau khi cược được đưa ra, thì kèo sẽ được tính là 'Không'.

6.18.57. Next to Take a Wicket Mô tả: Người chơi bowler nào sẽ lấy wicket tiếp theo trong lượt này? Nếu không ai trong số những vận động viên ném bóng được nêu tên chấp nhận một trận đấu wicket, kèo sẽ được tính là ‘Không có điều nào ở trên’. Bỏ cuộc, hết thời gian, rút lui và bất kỳ hình thức sa thải nào khác không được áp dụng cho một vận động viên ném bóng cụ thể sẽ được giải quyết là "Không có điều nào ở trên".

6.18.58. Winning Over Mô tả: Trận đấu của đội được nêu tên sẽ kết thúc ở lượt nào? Quy tắc: Thể lệ: Tất cả cược sẽ vô hiệu nếu không có kết quả chính thức. Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, tất cả cược sẽ bị vô hiệu nếu sau khi đặt cược, mức vượt quá tối đa có thể được giảm xuống theo bất kỳ cách nào./p>

6.18.59. One-sided Markets Both Teams to Score ‘X’ Runs Mô tả: Liệu cả hai đội có ghi được số lần chạy quy định không? Quy tắc: Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số lần vượt qua dự kiến đã được ném bóng trong cả hai lượt tại thời điểm đã đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định trước khi giảm. Trong các trận đấu Hạng Nhất được hòa, cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 100 quả ném bóng đã được thực hiện trong các hiệp đầu tiên của một trong hai đội, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định. Chỉ số lượt chạy được ghi trong lượt chơi đầu tiên được tính Nếu một đội tuyên bố rằng lượt chơi sẽ được coi là hoàn thành cho các mục đích dàn xếp.

6.18.60. Either Batsman Method of Dismissal Mô tả: Liệu một trong hai người đánh bóng được nêu tên có bị loại theo phương thức đã chỉ định hay không? Quy tắc: Tất cả các cược sẽ được giải quyết, bất kể một trong hai người đánh bóng vẫn không bị loại hoặc bị thương đã nghỉ hưu, vào cuối lượt chơi.

6.18.61. Both Batsmen Method of Dismissal Mô tả: Liệu cả hai người đánh bóng được đặt tên có bị loại bỏ trong phương thức được chỉ định không? Quy tắc: Như “Either Batsman Method of Dismissal”.

6.18.62. Runs off Consecutive Deliveries : Mô tả: Có bao nhiêu lần chạy sẽ được tính điểm cho mỗi lần giao bóng được chỉ định? Quy tắc: Vì "Runs of Delivery" ngoại trừ số lần chạy được chỉ định phải được tính điểm cho cả hai lần giao bóng được chọn.

6.18.63. Wicket off Delivery Mô tả: Liệu một cú giao bóng có rơi vào lần giao bóng được chỉ định không? Quy tắc: Lần giao bóng được chỉ định phải được hoàn thành để cược có hiệu lực. Một vận động viên đánh cầu bị thương khi nghỉ hưu không được tính là một cầu thủ đánh gậy. Nếu một vận động viên ném bóng đã hết thời gian chờ hoặc nghỉ thi đấu thì trận đấu được coi là đã diễn ra ở quả bóng trước đó.

6.18.64. Both Batsmen to Score ‘X’ Runs in Over Mô tả: Liệu cả hai người đánh bóng sẽ ghi được số lần chạy quy định trong hơn? Quy tắc: Phải hoàn thành phần vượt quy định để cược có hiệu lực trừ khi việc dàn xếp đã được xác định. Nếu một lượt chơi kết thúc trong khi kết thúc thì trận đấu đó sẽ được coi là hoàn thành trừ khi lượt chơi kết thúc do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trong trường hợp đó tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi việc dàn xếp đã được xác định. Nếu quá trình vượt qua không bắt đầu vì bất kỳ lý do gì, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Các lượt chạy phải được ghi ngoài gậy để được tính vào giải quyết. Cược sẽ được giải quyết bất kể một trong hai tay đập được chỉ định có bị loại bỏ hay bị giải nghệ trước khi trận đấu bắt đầu kết thúc hay không.

6.18.65. Both Batsmen to Score a Boundary in Over Mô tả: Cả hai người đánh bóng sẽ ghi được một ranh giới trong hơn? Quy tắc: Như "Both Batsmen to Score ‘X’ Runs in Over”. Cả bốn và sáu được tính là ranh giới. Chỉ có bốn hoặc sáu điểm được ghi từ gậy (ngoài bất kỳ lần giao bóng nào - hợp pháp hay không) mới được tính. Lượt ném, tất cả các pha chạy bốn người và các hiệp phụ không được tính.

6.18.66. Both a Four and a Six to be Scored in an Over Mô tả: Cả điểm bốn và điểm sáu sẽ được ghi trong một over? Quy tắc: Phải hoàn thành phần vượt quy định để cược có hiệu lực trừ khi việc dàn xếp đã được xác định. Nếu một lượt chơi kết thúc trong khi kết thúc thì trận đấu đó sẽ được coi là hoàn thành trừ khi lượt chơi kết thúc do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trong trường hợp đó tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi việc dàn xếp đã được xác định. Nếu quá trình vượt qua không bắt đầu vì bất kỳ lý do gì, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Chỉ các hiệp bốn hoặc sáu điểm được ghi từ gậy (bất kỳ giao bóng nào - hợp pháp hoặc không) mới được tính. Lượt ném, tất cả các pha chạy bốn người và các hiệp phụ không được tính.

6.18.67. Batsman and Bowler Combo Milestones Mô tả: Liệu người đánh bóng được đặt tên và người ném bóng được đặt tên có đạt được các mốc đã chỉ định của họ không? Quy tắc: Đối với người đánh bóng - giống như “Batsman Runs”. Trong các trò chơi hạng nhất, chỉ những lượt chạy ghi được trong lượt đầu tiên mới được tính. Nếu một vận động viên ném bóng không có trong đội hình xuất phát hoặc được thay ra, các cược sẽ bị hủy. Đối với bowler - nếu một bowler không ném bóng, họ sẽ được coi là đã lấy 0 lần cầm vợt. Nếu một vận động viên ném bóng không có trong XI bắt đầu hoặc được thay thế, các cược sẽ bị hủy. Trong các trận đấu vượt quá giới hạn, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số lần vượt lịch trong các hiệp có liên quan do các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả thời tiết xấu, trừ khi đã xác định được thỏa thuận. Trong các trận đấu Hạng Nhất được hòa, cược sẽ bị vô hiệu nếu có ít hơn 200 vòng đấu đã được chơi bowling, trừ khi lượt chơi bowling của người chơi hoàn tất. Kết quả sẽ được coi là xác định nếu các dòng đặt cược được vượt qua. Trong các trò chơi Hạng Nhất, chỉ những lượt đấu đầu tiên mới được tính và chạy. Wickets và chạy được ghi trong một super over không được tính.

6.18.68. Batsmen Combo Milestones Mô tả: Liệu cả hai người đánh bóng có đạt được các mốc đã chỉ định của họ không? Quy tắc: Giống “Combined Batsman Runs”.

6.18.69. Lưu ý cho tất cả các kèo Cầu thủ bị đuổi khỏi sân / bị loại Một cầu thủ bị đuổi khỏi sân được coi là đã nghỉ hưu, do đó sẽ được giải quyết như một trận đấu. Thay thế do chấn động Khi một cầu thủ rời sân với tư cách là người thay thế do chấn động, điều này sẽ không được tính là một trận đấu. Nếu đấu thủ không trở lại sau đó, kết quả cuối cùng sẽ như cũ khi đấu thủ rời sân. Khi một cầu thủ vào trận đấu với tư cách là người thay thế do chấn động, để dàn xếp, cả họ và cầu thủ được thay thế sẽ được coi là đã chơi trọn vẹn trận đấu. Phạt đền sau khi kết thúc hiệp đấu Những quả phạt được cộng vào tổng số của một đội sau khi bắt đầu hiệp của đội kia sẽ không được tính vào việc giải quyết kèo trong các hiệp trước.

6.18.70. Player Performances

6.19. Bóng quần

6.19.1. Nếu một set kết thúc trước khi đạt đến điểm thứ X, thị trường này (Ai ghi điểm [X] trong tập hợp [y]) được coi là vô hiệu (bị hủy bỏ)

6.19.2. Nếu kèo vẫn mở với điểm số không chính xác có tác động đáng kể đến giá cả, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.19.3. Nếu các cầu thủ / đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.19.4. Nếu một cầu thủ nghỉ thi đấu, bỏ trận hoặc bị loại, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị coi là vô hiệu

6.19.5. Các khoản khấu trừ điểm chính thức sẽ được tính cho tất cả các kèo chưa xác định. Các kèo đã được xác định sẽ không tính đến các khoản khấu trừ.

6.19.6. Nếu trọng tài trao (các) điểm phạt, tất cả các cược vào trò chơi đó sẽ có hiệu lực.

6.20. Quy tắc Úc

6.20.1. Tất cả các kèo không bao gồm overtime giờ trừ khi có quy định khác

6.20.2. 80 phút thông thường: Kèo dựa trên kết quả khi kết thúc 80 phút chơi theo lịch trình trừ khi có quy định khác. Điều này bao gồm bất kỳ chấn thương bổ sung hoặc thời gian bù giờ nhưng không bao gồm thời gian bù giờ.

6.20.3. Nếu tỷ lệ cược được đưa ra với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 2 phút), chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.20.4. Nếu tên đội hoặc danh mục được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược

6.21. Counter-Strike: Global Offensive

6.21.1. Nếu không có bom nào được đặt, kèo ([mapNr!] Bản đồ [roundNr!] Round - phá bom) sẽ bị coi là vô hiệu

6.21.2. Kèo không tính đến overtime trừ khi có quy định khác.

6.21.3. Kèo sẽ được giải quyết dựa trên kết quả được công bố chính thức./p>

6.21.4. Nếu lịch thi đấu được liệt kê không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.21.5. Trong trường hợp chuyển nhượng hoặc nghỉ hưu, tất cả các kèo chưa quyết định đều vô hiệu.

6.21.6. Nếu một trận đấu hoặc bản đồ phải chơi lại do mất kết nối hoặc các vấn đề kỹ thuật không liên quan đến người chơi, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị vô hiệu. Trận đấu hoặc bản đồ được chơi lại sẽ được xử lý riêng.

6.21.7. Nếu số lượng bản đồ tiêu chuẩn bị thay đổi hoặc khác với số lượng bản đồ được cung cấp cho mục đích cá cược, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.22. Dota 2

6.22.1. Xth map – 1st aegis: Việc dàn xếp được quyết định bởi đội nhặt Aegis of the Immortal chứ không phải ai giết Roshan

6.22.2. Xth map – 1st tower and Xth map – 1st barracks: Vì mục đích giải quyết, mọi phương pháp phá hủy tháp sẽ được tính đến (Đối thủ & Creep tiêu diệt; tiêu diệt bởi Deny)

6.22.3. Kèo sẽ được giải quyết dựa trên kết quả được công bố chính thức.

6.22.4. Nếu lịch thi đấu được liệt kê không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.22.5. Trong trường hợp chuyển nhượng hoặc nghỉ hưu, tất cả các kèo chưa quyết định đều vô hiệu.

6.22.6. Nếu một trận đấu hoặc bản đồ phải chơi lại do mất kết nối hoặc các vấn đề kỹ thuật không liên quan đến người chơi, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị vô hiệu. Trận đấu hoặc bản đồ được chơi lại sẽ được xử lý riêng.

6.22.7. Nếu số lượng bản đồ tiêu chuẩn bị thay đổi hoặc khác với số lượng bản đồ được cung cấp cho mục đích cá cược, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.23. League of Legends

6.23.1. Xth map – 1st inhibitor and Xth map – 1st tower: Vì mục đích giải quyết, mọi phương pháp tiêu diệt sẽ được tính đến

6.23.2. Kèo không tính đến overtime trừ khi có quy định khác.

6.23.3. Kèo sẽ được giải quyết dựa trên kết quả được công bố chính thức.

6.23.4. Nếu lịch thi đấu được liệt kê không chính xác, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.23.5. Trong trường hợp chuyển nhượng hoặc nghỉ hưu, tất cả các kèo chưa quyết định đều vô hiệu.

6.23.6. Nếu một trận đấu hoặc bản đồ phải chơi lại do mất kết nối hoặc các vấn đề kỹ thuật không liên quan đến người chơi, tất cả các kèo chưa quyết định sẽ bị vô hiệu. Trận đấu hoặc bản đồ được chơi lại sẽ được xử lý riêng

6.23.7. Nếu số lượng bản đồ tiêu chuẩn bị thay đổi hoặc khác với số lượng bản đồ được cung cấp cho mục đích cá cược, chúng tôi có quyền hủy đặt cược.

6.24. eSports FIFA

6.24.1. Thời lượng trận đấu eSports Battle - 2x4 phút.

6.24.2. Thời lượng trận đấu Liga Pro EFootball - 2x6 phút.

6.24.3. Tất cả các Kèo sẽ được giải quyết như được quy định trong các Quy tắc Chung và Kèo Bóng đá.

6.25. eSports NBA2K

6.25.1. Thời lượng trận đấu - 4x5 phút. Điều này bao gồm overtime .

6.25.2. Tất cả các Kèo sẽ được giải quyết như quy định trong Quy tắc Chung và Kèo Bóng rổ.

6.26. Formula1

6.26.1. Tất cả các cược cuộc đua được giải quyết dựa trên phân loại chính thức của FIA tại thời điểm trình bày trên bục, với các hình phạt / truất quyền thi đấu tiếp theo sẽ không được tính đến.

6.26.2. Tất cả các tay đua hoàn thành 90% số vòng đua được coi là những người về đích được phân loại phù hợp với phân loại chính thức của FIA. Tuy nhiên, tất cả các tay đua đều được xếp hạng, và với mục đích cá cược đối đầu, bảng xếp hạng này sẽ được áp dụng.

7. Thể thao ảo

7.1. Bóng đá ảo

7.1.1. Chế độ bóng đá ảo cung cấp trải nghiệm cá cược tiền thật 24/7/365 trên bóng đá ảo. Các cuộc thi được tạo ra liên tục và có thể đặt cược bất cứ lúc nào, ngay cả trong một mùa giải.

7.1.2. Cấu trúc trò chơi Mỗi chế độ có cấu trúc giải đấu khác nhau: Chế độ giải bóng đá ảo VFLM: 16 Đội phần trong ngày thi đấu (3 ngày thi đấu 4 phần mỗi ngày) 4 trận đấu đồng thời mỗi ngày trận đấu. 48 trận đấu mỗi vòng bảng ; Bán kết; Chung kết & Hạng 3) 4 trận đấu đồng thời (R16 [1..4]; R16 [5 ... 8]; R8); 2 trận đấu đồng thời (Bán kết; Chung kết & Hạng 3) 16 trận mỗi vòng loại trực tiếp.

● 16 đội

● Trận đấu trên sân nhà và sân khách

● 30 ngày thi đấu

● 8 trận đấu đồng thời mỗi ngày thi đấu

● 240 240 trận mỗi mùa Vòng bảng Virtual Football World Cup VFWC:

● 32 đội (8 Băng, mỗi băng 4 đội)

● 12 trận thi đấu (3 ngày thi đấu 4 trận mỗi ngày trận đấu)

● 4 trận đấu đồng thời

● 48 trận mỗi vòng bảng

● Vòng loại trực tiếp

● 16 đội

● 5 lượt (R16[1..4]; R16[5...8]; R8; Bán kết, Chung kết & hạng 3)

● 4 trận đấu đồng thời (R16 [1..4]; R16 [5 ... 8]; R8);

● 2 trận đấu đồng thời (Bán kết; Chung kết & Hạng 3)

● 16 trận mỗi vòng loại trực tiếp.

7.2. Bóng rổ ảo

7.2.1. VBL cung cấp trải nghiệm cá cược tiền thật 24/7/365 trên bóng rổ ảo. Giải đấu bao gồm 16 đội và các mùa giải diễn ra liên tục. Mỗi mùa giải bao gồm 30 ngày thi đấu (trận đấu trên sân nhà và sân khách). Cược có thể được đặt bất cứ lúc nào - ngay cả trong một mùa giải.

7.2.2. Thông tin chi tiết về mùa giải: Đối với phiên bản trực tuyến, một mùa giải kéo dài tổng cộng 106:30 phút, được chia thành giai đoạn 'Tiền mùa giải', 'Ngày thi đấu chính' và giai đoạn 'sau mùa giải'. Giai đoạn Tiền mùa giải diễn ra trước khi bắt đầu một mùa giải và kéo dài 60 giây. Tất cả các ngày của trận đấu được tóm tắt là khoảng thời gian 'Ngày thi đấu chính' với tổng thời lượng là 105: 00 phút. Vào cuối mỗi phần sẽ có khoảng thời gian 'Sau mùa giải' 30 giây.

7.2.3. Đặt cược vào một trận đấu VBL được phép tối đa 10 giây trước khi bắt đầu. Kèo cá cược cho các ngày đối đầu cao cấp của mùa giải hiện tại vẫn mở. Khi một ngày thi đấu trong tương lai từ thanh ‘Ngày thi đấu’ ở dưới cùng được chọn, các trận đấu liên quan đến ngày đó cùng với tỷ lệ cược sẽ được hiển thị trong phần tỷ lệ cược thấp hơn.

7.3. Đua ngựa ảo.

7.3.1. VHK cung cấp trải nghiệm cá cược tiền thật 24/7/365 trên các cuộc đua ngựa ảo. Có thể đặt cược tối đa 10 giây trước khi bắt đầu cuộc đua sắp tới cũng như cho tất cả các cuộc đua trong tương lai của những ngày đua hiện tại bất kỳ lúc nào.

7.3.2. Các cuộc đua được tạo liên tục - một cuộc đua mới sẽ được bắt đầu ngay sau khi cuộc đua hiện tại kết thúc. Có thể đặt cược trong 10 cuộc đua sắp tới:2 phút tổng chu kỳ sự kiện Giai đoạn cá cược 40 giây, giai đoạn sự kiện 65 giây, kết quả 15 giây giai đoạn 2 đường đua trên cỏ và 1 đường đua trên đất với cuộc đua 1000m được lên lịch ngẫu nhiên 8, 10, 12, 14 vận động viên được phân công ngẫu nhiên

● Tổng chu kỳ sự kiện 2 phút

● Giai đoạn đặt cược 40 giây,

● Giai đoạn sự kiện 65 giây,

● Giai đoạn kết quả 15 giây

● 2 đường đua trên cỏ và 1 đường đua trên đất với đường đua 1000m được lên lịch ngẫu nhiên

● 8, 10, 12, 14 vận động viên được phân công ngẫu nhiên

7.3.3. MarketsWin - Chọn vận động viên về đích đầu tiên - Chọn vận động viên về đích đầu tiên hoặc thứ 2 (6-7 vận động viên) - Chọn vận động viên về đích đầu tiên - Chọn vận động viên về đích đầu tiên, thứ 2 hoặc thứ 3 (7+ vận động viên) Forecast (Thứ tự chính xác) - Chọn vận động viên về đích đầu tiên hoặc thứ 2 theo thự tự chính xác (exacta) Forecast (Thứ tự bất kỳ) - chọn vận động viên về đích thứ nhất và thứ hai theo thứ tự bất kỳ (quinella) Tricast (Thứ tự chính xác) - chọn vận động viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo đúng thứ tự (trifecta) Tricast (Thứ tự bất kỳ) - chọn vận động viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo thứ tự bất kỳ (trio)

● Win - chọn vận động viên sẽ về đích đầu tiên

● Thứ hạng - chọn vận động viên sẽ về đích đầu tiên hoặc thứ 2 (6-7 vận động viên), chọn vận động viên sẽ về đích đầu tiên, thứ 2 hoặc thứ 3 (7+ vận động viên)

● Forecast (Thứ tự chính xác) - Chọn vận động viên về đích đầu tiên hoặc thứ 2 theo thự tự chính xác (exacta)

● Forecast (Thứ tự bất kỳ) - chọn vận động viên về đích thứ nhất và thứ hai theo thứ tự bất kỳ (quinella)

● Tricast (Thứ tự chính xác) - chọn vận động viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo đúng thứ tự (trifecta)

● Tricast (Thứ tự bất kỳ) - chọn vận động viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo thứ tự bất kỳ (trio)

7.4. Đua chó ảo

7.4.1. VDK cung cấp trải nghiệm cá cược tiền thật 24/7/365 trên các cuộc đua chó ảo. Có thể đặt cược tối đa 10 giây trước khi bắt đầu cuộc đua sắp tới cũng như trên các cuộc đua tenfuture bất cứ lúc nào.

7.4.2. Thông tin trò chơi. Các cuộc đua được tạo liên tục - một cuộc đua mới sẽ được bắt đầu ngay khi cuộc đua hiện tại kết thúc. Tổng chu kỳ sự kiện 2 phút 37 giây hoặc 67 giây giai đoạn cá cược, giai đoạn sự kiện 38 giây hoặc 68 giây, kết quả 15 giây, đường đua ngày và đêm với khoảng cách 360m và 720m được lên lịch ngẫu nhiên, 6 hoặc 8 ứng viên được chỉ định ngẫu nhiên

● Tổng chu kỳ sự kiện 2 phút

● Giai đoạn đặt cược 37 giây hoặc 67 giây,

● Giai đoạn sự kiện 38 giây hoặc 68 giây,

● Giai đoạn kết quả 15 giây

● đường đua ngày và đêm với khoảng cách 360m và 720m được lên lịch ngẫu nhiên

● 6 hoặc 8 ứng viên được chỉ định ngẫu nhiên

7.4.3. MarketsWin - Chọn ứng viên về đích đầu tiên - Chọn ứng viênvề đích đầu tiên hoặc thứ 2 (6-7 vận động viên) - Chọn ứng viên về đích đầu tiên - Chọn ứng viên về đích đầu tiên, thứ 2 hoặc thứ 3 (7+ vận động viên) Forecast (Thứ tự chính xác) - Chọn ứng viên về đích đầu tiên hoặc thứ 2 theo thự tự chính xác (exacta) Forecast (Thứ tự bất kỳ) - chọn ứng viên về đích thứ nhất và thứ hai theo thứ tự bất kỳ (quinella) Tricast (Thứ tự chính xác) - chọn ứng viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo đúng thứ tự (trifecta) Tricast (Thứ tự bất kỳ) - chọn ứng viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo thứ tự bất kỳ (trio)

● Win - chọn ứng viên sẽ về đích đầu tiên

● Thứ hạng - chọn ứng viên sẽ về đích đầu tiên hoặc thứ 2 (6-7 vận động viên), chọn ứng viên sẽ về đích đầu tiên, thứ 2 hoặc thứ 3 (7+ vận động viên)

● Forecast (Thứ tự chính xác) - Chọn ứng viên về đích đầu tiên hoặc thứ 2 theo thự tự chính xác (exacta)

● Forecast (Thứ tự bất kỳ) - chọn ứng viên về đích thứ nhất và thứ hai theo thứ tự bất kỳ (quinella)

● Tricast (Thứ tự chính xác) - chọn ứng viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo đúng thứ tự (trifecta)

● Tricast (Thứ tự bất kỳ) - chọn ứng viên sẽ về đích Thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 theo thứ tự bất kỳ (trio)

8. Tiền thưởng

8.1. Comboboost

Multiplier Selections
2 1.01
3 1.02
4 1.04
5 1.05
6 1.07
7 1.1
8 1.15
9 1.17
10 1.2
11 1.25
12 1.3
13 1.35
14 1.4
15 1.45
16 1.5
17 1.65
18 1.75
19 1.85
20 2

8.1.2 Việc tính toán số tiền thưởng cuối cùng dựa trên tỷ lệ cược cuối cùng của Tổ hợp sau khi tất cả các kết quả được giải quyết.

8.1.3 Cược Cashed Out không đủ điều kiện để có Combo boost.

8.1.4 Nhà điều hành có quyền sửa đổi, hủy bỏ, thu hồi hoặc từ chối bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình.

8.1.5 Combo boost chỉ có sẵn trên các lựa chọn có tỷ lệ cược từ 1,50 trở lên.

8.2 Bet refund, freemoney, no risk bet.

8.2.1 Bet refund - người chơi chỉ nhận được một phần thắng cược. Ví dụ: freebet5 với tỷ lệ 3.5 người chơi sẽ nhận được 5 * 3.5 - 5 = 12.5

8.2.2 Freemoney - người chơi nhận được tiền đặt cược và chiến thắng . Ví dụ,freebet5 với tỷ lệ 3.5 người chơi sẽ nhận được 5 * 3,5 = 17,50

8.2.3 No risk bet - đặt cược thông thường, nhưng nếu người chơi thua, anh ta sẽ nhận lại tiền vào tài khoản

Loại đặt cược Refund hoặc bỏ Nửa thua Nửa thắng
Bet refund Tính như cược thua Tính như cược thua như đặt cược thông thường nhưng trừ tiền cược
(2.5*3.5+2.5*1)-5=6.25
Free Money người chơi nhận lại tiền đặt như đặt cược thông thường như đặt cược thông thường
No Risk Bet như đặt cược thông thường người chơi nhận lại tiền đặt như đặt cược thông thường

9. Quy tắc Betby

9.1. Quy tắc chung.

9.1.1. Nền tảng Sportbook có quyền hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào được thực hiện đối với tỷ lệ cược rõ ràng là “xấu”, tỷ lệ cược đã chuyển đổi hoặc đặt cược được thực hiện sau khi một sự kiện đã bắt đầu hoặc trận đấu bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật rõ ràng.

9.1.2. Tất cả các cược sẽ được thanh toán khi kết quả của kèo được quyết định.

9.2. FIFA

9.2.1. Thời lượng trận đấu - 2x6 phút. Bao gồm thời gian bù giờ nhưng không bao gồm hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu.

9.2.2. Tất cả các Kèo sẽ được giải quyết như được quy định trong Quy tắc Kèo Chung.

9.3. NBA 2K

9.3.1. Thời lượng trận đấu - 4x6 phút. Bao gồm overtime.

9.3.2. Tất cả các Kèo sẽ được giải quyết như quy định trong Quy tắc Chung và Kèo Bóng rổ.

9.4. eTennis

9.4.1. Người chiến thắng trận đấu là người chơi đầu tiên thắng 2 set.

9.4.2. Người chơi phải giành chiến thắng 3 trò chơi để giành chiến thắng một bộ. Nếu tỷ số hòa là 2-2, thì một tay vợt có thể thắng 4-2, hoặc nếu các cầu thủ vẫn hòa với tỷ số 3-3 thì set đấu được quyết định bằng tỷ số hòa.

9.4.3. Người chiến thắng trong tie-break là người chơi đầu tiên giành được 5 điểm với cách biệt tối thiểu 2 điểm. Nếu tỷ số hòa là 5-5, người chơi có thể thắng 7-5, 8-6, 9-7, v.v.

9.5. Rocket League

9.5.1. Thời lượng trận đấu - 5 phút. Không bao gồm overtime.

9.5.2. Tất cả các Kèo sẽ được giải quyết như được quy định trong Quy tắc Kèo Chung.

9.6. eFighting

9.6.1. Người chiến thắng trong trận đấu là nhân vật chiến thắng trong cuộc chiến.

9.6.2. Giải thích các thuật ngữ kèo eFighting. Health Bar - Mỗi nhân vật có 2 Health Bar. Thanh thứ hai chỉ hoạt động sau khi thanh đầu tiên hết hoàn toàn. First damage - đòn tấn công thành công đầu tiên. Clash - Tình huống trong cuộc chiến, khi cả hai nhân vật thách thức nhau trong những dịp đặc biệt để tăng điểm đánh. Cả hai võ sĩ đều có thể giành chiến thắng trong cuộc đụng độ, nhưng cũng có thể có kết quả hòa. Supermove - Di chuyển đặc biệt cho từng nhân vật, rất hiếm khi xảy ra.

9.6.3. Tất cả các kèo sẽ được giải quyết theo các định nghĩa ở trên.

9.7. eCricket

9.7.1. Trận đấu bao gồm hai hiệp - một cho mỗi đội.

9.7.2. Mỗi hiệp đấu bao gồm năm lần over và 6 lần giao bóng.

9.7.3. Tất cả các Kèo sẽ được giải quyết như quy định trong Quy tắc Kèo Cricket.